Menu Sluiten

Heijink (Heijinkboer)

Heijinkdijk 3, Haart

Heijink - Heijinkdijk 3, Haart
Foto: G. Schreurs

Beschrijving

Boerderij Heijink werd in de volksmond ook wel Heijinkboer genoemd.

Heijink was in 1571 in bezit van het echtpaar Lubbert Heijinck alias to Kortbecke en Lotte to Kortbecke op Groot Kortbeek in Heurne. In 1624 verkocht hun zoon Johan Schulte thoe Kortbeck en zijn vrouw Griete het ‘erff und guet Heijinck’ aan het echtpaar Johan Meijsters / Meijstermans en Berntken Heijinck. Na het overlijden van Johan en Berntken verkochten de voogden van hun kinderen het ‘erff und guet’ in 1635 aan Geert Locken en Catharina van Munster (Judicieel protocol / Volontaire protocollen). Hun zoon Jan en zijn vrouw Enneken Schierholt waren in 1647 eigenaar (Verpondingscohier). Hun dochter Johanna bracht het bezit mee in haar huwelijk in 1664 met Hendrick van Basten.

Archieven

Rechterlijk Archief Bredevoort 1624

Mercurij 26 Maij 1624 – Stadtholder Johan Nachtegaell, Cornoten Lehnardt van Elverfelt, Peter Everdtz.

Erschenen Johan Schulte thoe Kortbeck Griete eheluijde, die bekanden voer sich und haren erven, vrijwillich und walbedechtlich, voer eene walbetaelte Somme geldes, rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft toe hebben, averlieten und verkofften in krafft deses Johan Meijsters Berntken eheluijden und haren erven, dat Erff und guet Heijinck Inden Kerspell Aelten, buerschap Haert mit eener sijdt ande Gemeinte, tegen Walfahrdts busch aver, mitter ander sijdt an Schepers steedtken, voort ande Gemeinte, In sijner verner vor und bealong gelegen, mit eenen ende ant Lohuiss, mitten anderen ende ant Bijfangk schietende, mit sijn alinge toebehoer und gerechticheit, voer doerschlechtich Kummerfrij, voerbeholden den een Hooch- und WolEhrweerdigen Capittell des Stifftz Vreden Tien stuver, den Graven toe Gemen Voogtgelt, den Huijse toe Bredeforth een halff Molder Richthaver und gewoontlichen dienst, und Geerdt Locken – an statt Joist Drosten – Vijff schepell Roggen thenden und den Bloedigen thenden Jairlicx, sampt gemeine schattung und beschweer. Deses erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandong harer gueder, Sonder Inrede und argelist.

Verpondingskohier 1647

Heijnck, Jan Locken.
Huis, hof 3 sp. boulant 9 mdr. 3de gerve.
Beswaer, zijnde 2 1/2 sch. afgetrocken blijft 71 – 11 -.
Groen gront 2 sch.
1 Vercken of 2 dlr., 4 – 4 -, 4 pont vlas, pontschatt.

Blijkens het verpondingsregister had deze Jan Locken nog diverse andere bezittingen in Aalten, o.a. Loehuis, Goerhuis, Velthuiis, Henrick van Aalten stede, Voskes Stede in de buurtschap Haert, De Lindert in Iserlo, Meijnen goed en Oynck in Barlo, een huis in het dorp Aalten.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten D422
Harmen Heyink en cons.
440 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Gerdt Heijinck (Haart)
Maria Doeinck (Haart)

Gerdt was bouwman op Heijink in 1650 (Verpondingscohier, origineel register). Gerdt en Maria waren lidmaat in Aalten voor 1645, wonende op de Haart (Lidmatenregister).

Volgende bewoners:

Jan Heijinck (Haart – Haart < 1691)
Jenneke

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Heijinck (Haart), trouwt op 02-02-1691 in Aalten met
Enneken ten Peele (Winterswijk, 30-12-1655)

Volgende bewoners:

Willem te Mebel alias Heijink (De Heurne / < 1710 Haart), trouwt op 07-10-1666 in Dinxperlo met
Dirxken Wensinck (De Heurne)

Willem en Dirxken woonden eerst op boerderij de Mebel in De Heurne bij Dinxperlo en kwamen waarschijnlijk rond 1702-1706 naar Heijink op De Haart.

Kinderen:

 1. Janmatien (Jantjen) te Mebel alias Heijink (Dinxperlo, ged. 29-08-1661 Haart), trouwt in 1705 in Bocholt met Johannes Benninck alias Pirick / Pierkes
 2. Aeltien te Mebel (Dinxperlo, ged. 13-10-1667)
 3. Elsken te Mebel (Dinxperlo, ged. 08-01-1671), trouwt in 1697 in Dinxperlo met Willem Bartman
 4. Trijne te Mebel (Dinxperlo, ged. 07-01-1677)
 5. Essel(e) te Mebel alias Heijink (Dinxperlo, ged. 27-11-1681 – < 1753), trouwt op 03-01-1706 in Aalten met Deva Haartmans
 6. Trijne te Mebel alias Heijnck (Dinxperlo, ged. 15-03-1685), trouwt in 1710 in Aalten met Jan te Welschker / Welschard alias Welsing alias Oijting
 7. Gerritien te Mebel (Dinxperlo, ged. 08-10-1687)
 8. Gerrit te Mebel (Dinxperlo, ged. 11-08-1689)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Essel(e) te Mebel alias Heijink (Dinxperlo, ged. 27-11-1681 – < 1753), trouwt op 03-01-1706 in Aalten met
Deva Haartmans (Aalten, ged. 21-09-1684 – < 06-1726)

Kinderen:

 1. Gerrit Jan Heijink (Aalten, ged. 13-02-1707), trouwt in 1744 in Rotterdam met Hester Recel
 2. Herman Heijink (Aalten, ged. 18-11-1708), trouwt op 17-02-1742 in Aalten met Christina te Winkel
 3. Willemijna Heijink (Aalten, ged. 18-01-1711), trouwt in 1734 in Aalten met Henric Zeegvree
 4. Jeurden Heijink (Aalten, ged. 08-03-1713)
 5. Elsken Heijink (Aalten, ged. 02-06-1715), trouwt in 1743 in Aalten met Teunis Rikkers
 6. Aeltjen Heijink (Aalten, ged. 02-04-1719)
 7. Warner Heijink alias Gosens (Aalten, ged. 23-11-1721 – Lintelo, 26-05-1801), trouwt in 1753 in Aalten met Geertruijd (Gerarda) Borninkhof
 8. Derk Heijink (Aalten, ged. 11-05-1727)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Herman Heijink (Aalten, ged. 18-11-1708), trouwt op 17-02-1742 in Aalten met
Christina te Winkel (Aalten, ged. 24-06-1719)

Kinderen:

 1. Eva Alida Heijink (Aalten, ged. 23-12-1742 – Aalten, 11-08-1797), trouwt in 1771 in Aalten met Geert Lensink
 2. Janna Heijink (Aalten, ged. 28-11-1745 – 24-05-1788), trouwt in 1775 in Aalten met Arent Snoeijenbos
 3. Jan Hendrik Heijink (Aalten, ged. 10-03-1748 – 04-11-1826), trouwt op 13-10-1776 in Aalten met Enneken Haartman
 4. Hendrik Willem Heijink (Aalten, ged. 10-03-1748)
 5. Gerrit Jan Heijink (Aalten, ged. 26-12-1750 – 04-02-1827), trouwt (1) in 1784 in Mijdrecht met Bartha Borst en (2) in 1786 in Waverveen met Maria van Aalst
 6. Aaltje Heijink (Aalten, ged. 08-07-1753 – 15-08-1787), trouwt in 1783 in Aalten met Gerrit Jan te Hennepe
 7. Elsken Heijink (Aalten, ged. 09-05-1756 – Aalten, 12-03-1810), trouwt in 1779 in Aalten met Barent Tolkamp
 8. Jan Derk Heijink (Aalten, ged. 26-07-1761 – Nederhorst den Berg, 13-08-1842)

Volgende bewoners zoon en schoondochter:

Jan Hendrik Heijink (Aalten, ged. 10-03-1748 – 04-11-1826), trouwt op 13-10-1776 in Aalten met
Enneken Haartman (Aalten, ged. 16-08-1750 – Aalten, 24-12-1803)

Kinderen:

 1. Harmen Heijink (Aalten, 04-08-1777 – Aalten, 23-06-1849), trouwt op 07-07-1811 in Aalten met Gesina Hoopman
 2. Willemina Heijink (Aalten, 01-06-1780 – Lintelo, 05-02-1859)
 3. Teunis Heijink (Aalten, 29-01-1783 – Aalten, 15-08-1840)
 4. Johanna Hendrica Heijink (Aalten, 29-11-1785 – Miste, 24-10-1843)
 5. Christiaan Heijink (Aalten, 25-12-1788 – Haart, 15-05-1846)

Volgende bewoners zoon en schoondochter:

Bevolkingsregister 1823-1880

Haart 6

Harmen Heijink (Aalten, 04-08-1777 – Aalten, 23-06-1849), trouwt op 07-07-1811 in Aalten met
Gesina Hoopman (Aalten, 21-08-1791 – Aalten, 20-06-1862)

Kinderen:

 1. Everdina Heijink (Haart, 26-12-1813 – Haart, 12-12-1884)
 2. Jan Hendrik (Aalten, 17-07-1816 – Aalten, 13-02-1888), trouwt op 19-09-1840 in Aalten met Johanna Hendrika te Bokkel
 3. Aleida Heijink (Aalten, 21-02-1820 – Aalten, 07-04-1890)
 4. Gesina Johanna Heijink (Haart, 17-11-1822 – Haart, 01-12-1822)
 5. Gerrit Jan Heijink (Aalten, 19-01-1827 – Aalten, 19-01-1827)

Volgende bewoners zoon en schoondochter:

Jan Hendrik Heijink (Aalten, 17-07-1816 – Aalten, 13-02-1888), trouwt op 19-09-1840 in Aalten met
Johanna Hendrika te Bokkel (Bredevoort, 18-06-1818 – Haart, 28-11-1872)

Kinderen:

 1. Gesina Heijink (Haart, 27-06-1841 – Lintelo, 30-03-1876)
 2. Herman Heijink (Haart, 19-01-1843 – Haart, 17-02-1886)
 3. Johanna Hendrika Heijink (Haart, 19-02-1845 – Aalten, 02-12-1882)
 4. Zeno Gerhard Heijink (Haart, 23-01-1848 – Aalten, 21-06-1906)
 5. Jan Heijink (Haart, 19-05-1850 – Aalten, 03-09-1893)
 6. Everdina Aleida Heijink (Haart, 07-08-1852 – Aalten, 31-05-1912)
 7. Geertruida Willemina Heijink (Haart, 05-03-1855 – Aalten, 28-04-1935), trouwt op 26-05-1887 in Aalten met Jan Derk Jentink
 8. Aleida Wesselina Heijink (Haart, 18-06-1857 – Aalten, 14-12-1928)
 9. Hendrika Johanna Heijink (Haart, 10-06-1861 – Aalten, 24-03-1936)

Volgende bewoners dochter en schoonzoon:

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 6

Jan Derk Jentink (Haart 44, 17-02-1864 – Aalten, 28-08-1950), trouwt op 26-05-1887 in Aalten met
Geertruida Willemina Heijink (Haart, 05-03-1855 – Aalten, 28-04-1935)

Kinderen:

 1. Gerrit Hendrik Jentink (Haart, 03-04-1888)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 10

Jan Derk Jentink (Aalten, 17-02-1864 – Aalten, 28-08-1950)
Geertruida Willemina Heijink (Haart, 05-03-1855 – Aalten, 28-04-1935)

Kinderen:

 1. Gerrit Hendrik Jentink (Haart, 03-04-1888)
 2. Johanna Hendrika Jentink (Haart, 14-02-1890)
 3. Hendrika Johanna Jentink (Haart, 04-06-1893)
 4. Geertruida Willemina Jentink (Haart, 22-09-1897)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 10 > 12

Jan Derk Jentink (Aalten, 17-02-1864)
Geertruida Willemina Heijink (Aalten, 05-03-1855)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 12 > 14

Jan Derk Jentink (Aalten, 17-02-1864)
Geertruida Willemina Heijink (Aalten, 05-03-1855)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Hendrik Jentink (Haart, 03-04-1888), trouwt op 22-05-1923 in Aalten met
Johanna Gesina te Roele (Heurne, 12-05-1891)

Kinderen:

 1. (Nog in leven)
 2. Hendrik Jan Jentink (Haart, 06-06-1925)
 3. Gerhard Willem Jentink (Haart, 21-01-1927)

Volgende bewoners, zonen:

Hendrik Jan Jentink (Haart, 06-06-1925)

Gerhard Willem Jentink (Haart, 21-01-1927)

Beide broers zijn ongehuwd overleden.

Adresboek 1934

Haart 14 > 6

J.D. Jentink

Adresboek 1967

Haart 6 > Heijinkdijk 3 – “Heijink”

G.H. Jentink

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.P-253
FunctieBoerderij
Bouwjaar1875
Monumentnee

Bronnen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen