Menu Sluiten

Kolstee

’t Villeken 18, Dale

Beschrijving

Betekenis van de naam Kolstee: plaats waar houtskool werd gebrand.

Archieven

Verpondingscohier 1647

“Kostede, 5 sp. gesaeis, de Kerck t’Aelten, 2 – 5 – 0. t’Huisken op 4 gl.”

(In het originele document staat ‘Kostede’ in plaats van ‘Kolstede’. Blijkbaar is men een letter vergeten.)

Kerkrekeningen Aalten

1677 Den 21en februari ontfangen van Harmen Kalste een daller twintich stuver op rekenunge van sij kerckenpacht, verscheenen op Martijnij 1674 en 1675 1 20 0

1678 Den 9en meij ontfangen van Berent Vilkes 4 gulden op rekenunge van verschenen pacht van die Kalste van die jaeren ’74, ’75, ’76 en 1677 2 20 0

1678 Den 20en octoobris ontfangen van Harmen Kalste een daller viefthien stuver op rekenunge van sijn kerckenpacht 1 15 0

1680 Den 5en april Steeven Maurits mij afverdient op rekenunge van verscheenen pacht van die Kalstee in ’t geheel 0 15 0

1683 Den 3en octoobris ontfangen van Harmen te Kalstee twie daller 20 stuver op reekenunge van sijn verscheenen kerckenpacht 2 20 0

1686 Den 16en meij ontfangen van Geert Winkelharst op deese boevenstaende reekenunge 0 22 8 noch ontfangen van Harmen Kalstee 1 20 0

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten C631
Fredrik Fukking
timmerman te Aalten
380 m² huis, schuur en erf

Aalten C630
de wed. Barend Jan Jentink
landbouwer te Aalten
430 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Rond 1645 was er al sprake van dubbele bewoning, hieronder worden beide bewonersreeksen naast elkaar weergegeven:

Sturris Rouhof alias Kolstee
Grete Kolstee

Sturris en Grete waren lidmaat in Aalten voor 1645, woonden op Kolstee.

Volgende bewoners:

Berent te Colstede alias Villekes (Dale – Dale < 1701)
trouwt (1) met
Jenneken Huijninck (Dale < 1678)

Berent betaalt de kerckenpacht voor Kolstee voor de jaren 1674-1677.

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Berent te Colstede alias Villekes (Dale – Dale < 1701)
trouwt (2) op 24-03-1678 in Aalten met
Berentjen Mauris (Barlo)

Volgende bewoners, zoon van Berent en Jenneken en schoondochter:

Geert te Kolste(ge) (Dale – Dale > 1748)
trouwt op 28-11-1697 in Aalten met
Grietjen Villekes (Dale)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Jan Houwers (Aalten, 21-09-1710 – Dale < 1763),
trouwt op 05-02-1735 in Aalten met
Geertjen / Gerritje te Kolste(ge) (Aalten, 03-06-1708 – Dale < 1763)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Gerrit Jan te Kolste(d)e (Aalten, 06-11-1735 – Dale, 08-10-1768), trouwt
(1) op 15-01-1763 in Aalten met Elizabeth / Lijsebeth Villekes (Aalten, 05-05-1737 – Dale, 31-12-1763)
(2) op 16-03-1764 in Aalten met J(oh)anna Vossers (Varsseveld, 17-01-1740 – Dale, 22-12-1807)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Lam(b/m)ert F(o/ö)kkink alias (te) Kolste(de) (Aalten, 10-07-1746 – Dale, 27-08-1787), trouwt (2) op 24-03-1769 in Aalten met
J(oh)anna Vossers (Varsseveld, 17-01-1740 – Dale, 22-12-1807)

Volgende bewoners, zoon van Lam(b/m)ert en J(oh)anna en schoondochter:

Garrit Jan Fukkink alias te Kolstee (Dale, 27-12-1778 – Dale, 27-01-1825), trouwt
(1) op 07-07-1801 in Dinxperlo met Geesken ter Hei(j)de (De Heurne, 01-10-1774 – Dale, 09-12-1807)
(2) op 01-05-1808 in Aalten met Harmina te Hen(ne)pe (Dale, 25-04-1784 – Dale, 02-02-1845)

Berent Penninck alias Kolstege (Dale, ca. 1614).

Hij liet zijn deel van de boerderij na aan zijn dochter Elsken, die trouwde met Harmen Winkelhorst, en als weduwe achtereenvolgens met Jan Rijtman (1690) en Hendrick Gemminck (1711).

Volgende bewoners:

Herman / Harmen (te) Winkelhorst alias Kolstee / Kalste (1634 – 1690), trouwt op 26-01-1672 met
Elsken Pennin(c)ks (Dale)

Herman betaalt de kerckenpacht voor Kolstee voor de jaren 1677, 1678 en 1683.

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenote:

Jan Rijtman alias te Kolstee (Dale – Dale < 1711), trouwt op 24-08-1690 in Aalten met
Elsken Pennin(c)ks (Dale)

Volgende bewoners, dochter van Herman / Harmen en Elsken en schoonzoon:

Jan te Kreijl alias Kolstee (Miste – Woold < 1728), trouwt
(2) op 25-10-1705 in Winterswijk met Hendersken te Kolstee (Aalten 06-07-1679 – Dale < 1718)
(3) op 10-07-1718 in Aalten met Beerndeken te B(u/o)ddewi(j/e)s alias ter Wijsche (Woold)

Jan woonde tijdens zijn 1e huwelijk op Reekman in Miste. Jan en Beerndeken vertrokken rond 1720 naar het Woold.

Volgende bewoners, dochter (schoon)zuster en schoonzoon:

Herbert Wassink (Brinkheurne, ca. 1680), trouwt op 10-01-1710 in Aalten met
Geertje (te) Kolste(d)e (Aalten, ged. 06-08-1682)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Harmen (Herman) Sibelink alias te Kolste (Winterswijk, ged. 02-10-1712)
trouwt op 15-10-1744 in Aalten met
Griet(j)e Kolste(d)e (Aalten, ged. 19-01-1716 – Aalten, 17-12-1788)

Hun tweede zoon Gerrit Jan te Kolste(d)e (Aalten, ged. 11-02-1759) vertrok naar Delfshaven (Rotterdam), waar hij als Gerrit Kolstee (volgens de Burgerlijke Stand) in 1790 trouwde met Bastiana van der Zwaal en zo de stamvader werd van de Hollandse tak der Kolstee’s.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Hendrik te Kolstee (Aalten, ged. 31-10-1745 – Dale, 18-01-1828), trouwt op 29-10-1775 in Aalten met
Janna Duenk (Aalten, ged. 16-02-1749 – Aalten, 23-02-1801).

Zij wonen op nr. 47 te Dale, boerderij Kolstee.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Barend (Berend) Jentink (Aalten, 08-09-1774 – Aalten, 25-05-1828), trouwt
(1) op 28-11-1802 in Aalten met Geesken te Kolstee (Aalten, 03-06-1777 – Dale, 10-05-1807)
(2) op 17-01-1808 in Aalten met (Theo)dora Lievers alias Sluiskes (Aalten, 16-01-1772 – Barlo, 21-02-1851)

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 46 – “Kolste”

Garrit Jan Fukkink (te Kolstee) (Dale, 27-12-1778 – Dale, 27-01-1825)
Harmina te Hen(ne)pe (Dale, 25-04-1784 – Dale, 02-02-1845)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Frerik Fukkink (Lintelo, 14-09-1782 – Dale, 06-12-1854),
trouwt (2) op 14-03-1826 in Aalten met
Harmina te Hen(ne)pe (Dale, 25-04-1784 – Dale, 02-02-1845)

Dale 47 – “Kolste”

Berend Jentink (Aalten, 08-09-1774 – Aalten, 25-05-1828)
(Theo)dora Lievers alias Sluiskes (Aalten, 16-01-1772 – Barlo, 21-02-1851)

Volgende bewoners:

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 55

Garrit Hendrik Fukkink (Aalten, 18-02-1809)
(1) Janna Lubbers (Aalten, 31-01-1807)
(2) Willemina Lohuis (Aalten, 11-07-1813)

Dale 56

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 55

Garrit Hendrik Fukkink (Aalten, 18-02-1809)
Willemina Lohuis (Aalten, 11-07-1813)

Dale 56

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 64

Garrit Hendrik Fukkink (Aalten, 18-02-1809)
Willemina Lohuis (Aalten, 11-07-1813)

Dale 65

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 64

Garrit Hendrik Fukkink (Aalten, 18-02-1809)

Dale 65

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 64

Garrit Hendrik Fukkink (Aalten, 18-02-1809)

Volgende bewoners:

Derk Jan Miggelbrink (Wisch, 06-03-1836)
Hendrika Johanna Fukkink (Aalten, 25-12-1842)

Dale 65

Jan Derk Voskuil (Winterswijk, 18-03-1824)
Johanna Papiermole (Aalten, 14-08-1821)

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Voskuil (Aalten, 20-11-1855)
Berendina Prinsen (Aalten, 27-12-1857)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 66 > 79

Hendrika Johanna Fukkink (Aalten, 25-12-1842)

Volgende bewoners:

Bernard Krajenbrink (Aalten, 25-07-1879)
Johanna Gesina Miggelbrink (Aalten, 31-03-1883)

Dale 66a > 79a

Hendrik Jan Voskuil (Aalten, 20-11-1855)
Berendina Prinsen (Aalten, 27-12-1857)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 79 > 85

Bernard Krajenbrink (Aalten, 25-07-1879)
Johanna Gesina Miggelbrink (Aalten, 31-03-1883)

Dale 79a > 85a

Hendrik Jan Voskuil (Aalten, 20-11-1855)
Berendina Prinsen (Aalten, 27-12-1857)

Adresboek 1934

Dale 85 > 83

Wed. B. Krajenbrink

Dale 85a > 83a

E. Demkes

Adresboek 1967

Dale 83 > ’t Villeken 18 – “Kolstee”

Mevr. J.G. Krajenbrink-Miggelbrink

Dale 83a > ’t Villeken 18a

D.W. Lammers

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.O-952
FunctieBoerderij
Bouwjaar1850
Monumentnee

2 reacties

 1. P.K. Maarsen

  Er was rond 1645 zeer waarschijnlijk al sprake van dubbele bewoning van boerderij Kolstee. De vader van Elsken Pennin(c)ks, Berent Penninck, alias Kolstege, werd geboren in 1614 te Aalten / Dale (Zie: Genealogie van Berent Penninck, alias Kolstege). Hij liet zijn deel van de boerderij na aan zijn dochter, Elsken, die trouwde met bovengenoemde Harmen Winkelhorst, en als weduwe achtereenvolgens met Jan Rijtman (1690) en Hendrick Gemmick (1695).
  Berent Penninck (echtgenote onbekend) woonde dus in ongeveer dezelfde tijd als Sturris Rouhof en Grete Kolstee in boerderij Kolstee.
  Herman Winkelhorst, alias Harmen Kalste (zie boven), betaalde kerckenpacht voor zijn deel van boerderij Kolstee in de jaren 1678 – 1688.
  Nog een enkele aanvulling op de sterfdata van Geertje Kolstee (ged. 6-8-1682 en begraven op 31-12-1763) en Grietje Kolstee (ged. 19-01-1716 en begraven op 17-12-1788)

  • Willy Tammel

   De begraafdatum die jij noemt van Geertje Kolstee is de overlijdensdatum (begraven is 03-01-1764) van Elizabeth / Lijsebeth Villekes (dp. 05-05-1737).
   De datum die jij noemt bij Grietjen Kolstee, begraven 17-12-1788, is de overlijdensdatum, begraafdatum is 19-12-1788.

   Hendrick Gemminck trouwde pas in 1711 niet in 1695 niet met Elsken Pennincks.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen