Menu Sluiten

Siebelink

Klokkemakersweg 4, IJzerlo

Hallehuisboerderij uit het eerste kwart van de 20e eeuw, waarop aan de linkerzijde een bijbehorende schuur/zomerhuis aansluit (twee-kapper). Verder is er op het op de Klokkemakersweg gerichte achtererf nog een vrijstaande schuur. De drie bouwdelen vormen een markante historische eenheid met hoge ensemblewaarde, hetgeen wordt versterkt door de combinatie met hoge erfbeplanting. Weliswaar onderging de boerderij door de functiewijziging nogal wat (detail)wijzigingen, maar het authentieke karakter is goed herkenbaar gebleven. Karakteristiek zijn de in baksteen opgetrokken gevels, deels met gepleisterde plinten. De daken hebben keramische pannendekking. Ter hoogte van de hoofdmassa zijn eenvoudige makelaars toegepast. Verder vallen de onder korfbogen met sluitstenen gevatte ingangen van deel en schuren op.

Geschiedenis

Bij de boerderij stond ooit een slagboom, die de toegang tot de buurtschap afsloot. Misschien waren de bewoners van het oude Siboldinck belast met het openen. Zij moesten wel vele diensten voor de heer van Anholt verrichten, want in 1438 werd bepaald, dat zij niet minder dan 6 molder rogge moesten betalen in plaats van diensten te verrichten. Wat veel is voor een boerderij, waarbij slechts 6 molder bouwland behoorde. En als roggetiend moest ook nog 5 schepel en de smalle tiend betaald worden aan Jenneken Gebbinck, zoals in 1538 wordt opgegeven.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Sijboldinck, Vooght Elverfelt, en Mr. Paul erfgen.
Huis, hof 1/2 sch. boulant 6 mdr., 3de gerve 50 – 0 -.
Geeft 2 pont vlass 0 – 12 -. en pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo 52, Siebelink, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten F644
Derk Siebelink
landbouwer te Aalten
340 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

IJzerlo 52

Jan Siebelink (Aalten, 04-03-1764)
Janna Walvoort (Aalten, 10-03-1771)

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
(1) Aleijda Duunk (Aalten, 10-01-1798)
(2) Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 66

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 66

Derk Siebelink (Aalten, 15-09-1794)
Gerharda Nijhuis (Zelhem, 28-03-1813)

Arend Jan Vrieze (02-06-1821)
Hendrika Everdina Weening (Zelhem, 14-12-1827)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 70

Derk Jan Siebelink (Aalten, 23-06-1832)

Theodora Geurink (Dinxperlo, 04-08-1801)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 70

Theodora Geurink (Dinxperlo, 04-08-1801)

Wilhelmus Bernardus Reesink (Dinxperlo, 16-04-1817)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 70

Berend ter Horst (Dinxperlo, 16-07-1854)
Engelina Heideman (Dinxperlo, 05-12-1850)

Arend Jan Lankhof (Dinxperlo, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (Aalten, 15-07-1867)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 76 > 95

Arend Jan Lankhof (Dinxperlo, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (Aalten, 15-07-1867)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 95 > 105

Arend Jan Lankhof (Dinxperlo, 11-05-1865)
Engelina Gesina Tolkamp (Aalten, 15-07-1867)

Adresboek 1934

IJzerlo 105 > 23

A.J. Lankhof Sr.

Adresboek 1967

“Siebelink”

IJzerlo 23 > Klokkemakersweg 4

J.G. Breukelaar
A.J. Breukelaar

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen