Menu Sluiten

(Oud) Lindert

Velsdijk 10, IJzerlo

Geschiedenis

In 1438 schrijft men de naam van de boerderij al op dezelfde manier als tegenwoordig, al komt het in 1529 voor als Lindewert. Het goed bestond uit 10 molder bouwland, een halve schepel groengrond en wat heide. De pacht bedroeg in 1647 behalve een derde van de opbrengst van het bouwland 4 hoenders, 6 pond vlas en een varken.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J. Westervelt, Aalten, 1983

Rechterlijk Archief Bredevoort 1616

Mercurij 21 Februarij Anno 1616 – Statholder Franciscus Moselage. Cornoten Johan Nachtegaell, Herman Steinrotz, Peter Evertz.

Erschenen Eeffse Ernstes, wedtwe Dericks van Grolle, mit Israell Kernebeck haren Sohn und tot deser saecken erkorenen und togelatenen Mombaer, und Israell Kernebeck vorschreven voer sich selffs, sampt Trijne sijn huijssfrow, die bekanden voer sich und haren erven, voer eine walbetaelde Summa geldes, deren sie sich gueder volnkomener betalong bedanckten, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, averlieten und verkofften in kracht deses, Herman van Munster borger tot Aelten und sijnen erven, haer verkoperen erff und guet de Lindert genant, inden Kerspell Aelten buerschap Iserloe, mit einer sijdt ant Linderden Velt, mitter ander sijdt langs t’ Goirhuiss in sijner verner Vohr und bepalongh gelegen, mit einen einde an Meckinck, mitten anderen ende an Wickerinck schietende, mit sijn olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Edlen und Ernvesten Joist Droste thoe Senden tot Zutphenschen rechten Lehnroerich, sonsten voer doerschlechtich, thendt-, thinss-, schuldt- und kummerfrij. Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

De Lindert, Jan Locken.
Huis, hof 1 1/2 sch. boulant 10 mdr., 3de gerve
groen gront 1/2 sch. gesaeis, 83 – 6 – 8.
Geeft 4 hoenders 6 pont vlass, 1 vercken of Rijxdlr. 4 – 6 -.
En pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo 1, Lindert, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten F733
Hendrik Jan Batenburg
290 m² huis en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Lindert”

IJzerlo 1

Arent Jan Fukkink (Aalten, 09-08-1778)
Aleida Hilbelink (Aalten, 22-03-1788)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 1

Arent Jan Fukkink (Aalten, 09-08-1778)
Aleida Hilbelink (Aalten, 22-03-1788)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 1

Arent Jan Fukkink (Aalten, 09-08-1778 – IJzerlo, 06-07-1864)
Aleida Hilbelink (Aalten, 22-03-1788 – Heurne, 07-02-1870)

Na het overlijden van Arent Jan verhuist Aleida naar Heurne 19 (Oosterbosch). Zoon Antonij emigreert met zijn gezin in 1869 naar Amerika.

Volgende bewoners:

Theodor Degeling (Bocholt, 15-11-1839)
Wilhelmina Nienhaus (Bocholt, 02-09-1848)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 1

Arent Jan Stapelkamp (Aalten, 01-09-1809)

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesina Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 1

Arent Jan Stapelkamp (Aalten, 01-09-1809)

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 1

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 1 > 2

Johan Veldboom (Aalten, 07-09-1841)
Gesiena Arnolda Vaags (Aalten, 16-12-1846)

Hendrik Willem te Slaa (Aalten, 25-09-1846)
Hendrika Christina Scheevel (Aalten, 04-05-1849)

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 2 > 2

Hendrik Willem te Slaa (Aalten, 25-09-1846)
Hendrika Christina Scheevel (Aalten, 04-05-1849)

Hendrik Winkelhorst (Aalten, 29-03-1872)
Hendrika Harmina te Slaa (Aalten, 27-09-1878)

Adresboek 1934

IJzerlo 2 > 4

H. Winkelhorst

Adresboek 1967

“Oud Lindert”

IJzerlo 4 > Dinxperlosestraatweg 117

Mevr. J.G. Winkelhorst-Navis

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen