Menu Sluiten

Brethouwer

Brethouwerweg 5, Heurne

Aquarel, Dick Lemcke 1945
Aquarel, Dick Lemcke (1945)

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Lunæ 29 Januarij 1638 – Stattholder Franciscus Moselage, Cornoten Johan ten Berge, Peter Cloeck

Erschenen Lambert Smit, die bekande voer sich, Margareta Bulsinck, sijner huijsfrouwen daervoer de rato cavierende und sijnen erven, voer eene walbetaelte Somma geldes onderbenent, rechter Jaerlixer Pension avergelaten ende verkofft te hebben an Johan Hardes Henrick Rumps eheluiden und haren erven, Sess Rijcxdaller Jaerlix op Lichtmiss und op Lichtmiss dess Jaers Sestijnhondert Negen und Dertich eerst verschijnendt, Stellende daervoer t’onderpande sijn Erff und goedt Bredthouwer in den kerspell Aelten gelegen, voorts alle sijnen und mitbeschreven gereide und ongereide gueder, om sich daeran gemelter Pension und hoofftsum mit pendongh nae Landtrechte te verhalen.. Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uthgegaen, daerop mit hant und monde vertegen, Die Loese een Vierendeell Jaers te verkundigen beijdersijts voerbeholden und demnae op Lichtmisse, edoch viertijn dage voer offt nae onverhaelt mitte Summa van Hondert Rijcxdaller te loesen. Alles bij peen van pendongh alss vorschreven, oock mit sulcker verwillkoeringh und beding, daer gemelte Rente op termijn vorschreven niet betaelt wurde, dat rentkoepere offt erven Jerlix vande pacht gemelten goedes Brethouwer toe sulcken prijse wat het koorn op Martini gelden wurde :/sullen vooraff betaelt wehrden, Alles sonder Exception und argelist.

Lunæ 19 Augusti 1639 – Stattholder Jan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck

Erschenen Lambert Schmidt die bekande voor sich, Margaretha Bulsinck sijner huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende, und haren erven, die bekanden voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent rechter jaerlixer pension avergelaten und verkofft an Jan Hardes Henrica Rumps eheluiden und haren erven, Negen Rijxdall:, jaerlix op St. Jacobi und op Jacobi sestijnhondert viertich eerst toe verschijnen, stellende daervoor t’ onderpande haer Erff und Guedt Bredthouwer in den Kerspell Aelten Buerschap Huerne gelegen, umb sich daeran gemelter pension, sampt hoofftsum in nootvall mitt pendungh nae Landtrechte te verhalen. Die Loese een Vierendeell Jaers tevoren te verkundigen voorbeholden und demnae op Jacobi viertijn dagen voor offt nae onverhaelt mitte summa van hondert und vijfftich Rijxdll: te loesen, alles mit voorbeholdt, dat wan Renthverkoepere op termin vorss. in betalungh gemelter Renten suijnich wurden, alssdan Renthkoepere off Erven frij staen solle so veell roggen und boeckweiten van jeder gelijcke veell vanden jaerlixer pacht gemelter Erven Bredthouwer in te beholden, den rogge t’ schepel voor twintich stuijver, den boecweiten voor vijfftijn stuijver. Alles sonder exception und argelist.

Jovis 11 Aprilis 1644 – Stattholder Cornelis Smit Cornoten Adrian Poppinck Herman Smit

Erschenen Lambert Smit die bekande voor sich Margariete Bulsinck sijner Huijsfrouwen, daervoor de rato cavierende,voor eene walbetaelte summa geldes onderbenent in Pandtschap sampt rostlicken besit und gebruijck avergelaten und verkofft te hebben an Jan Hardes Henrica Rumps eheluiden und haren erven, het Erff ende goedt Bredthouwer in den Kerspell Aelten gelegen, datelick t’selve antevangen. Die Loese een halff Jaer te voren t’ verkundigen voorbeholden und demnae op Paeschen viertijn dagen daernae onverhaelt mitte Summa van Twieduijsent Sesshondert gulden Hollants te loesen. Mitte conditie dat geen holdt geduijrende deser pandtschap van beijden daerop sall gehouwen mogen werden. Deses in qualiteit vorschreven gecediert und uhtgegaen. Daerop mit hant und monde vertegen, wahrschap und vestnis gelaefft nae Landtrechte, Sonder exception und argelist.

In de marge: Anno 1657 den 19. Januarij bekanden Jan Hardes dat hem dese pandtschap van het Bredthouwers goedt vollenkomentlick affgeloest ende die Summa van 2600 gulden betaelt weheren. Ergo Vacat.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Brethouwer, Lambert Smit.
Huis, hof 1 sch. boulant 2 1/2 mdr., 3de gerve
5 mdr. op de 4de gerve thientbaer.
2 Sch. gesaeis weidegront, 48 – 19 -.
1 Vercken of 3 dlr. 4 – 10 -, 4 hoender en pontschatt. Eijcken hout.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Heurne 36, Brethouwer, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten E531
Anthoon Threurde en cons.
rentenier te Bocholt
1680 m² huis, schuur en erf

Bewoners

De eerst bekende bewoners zouden zijn:

Wessel Brethouwer (ca. 1575), getrouwd met
Mechteld Martens

Zij hadden een zoon, Derk of Casper Brethouwer, geboren ca. 1595. Er wordt ook verondersteld dat de naam van de laatste Carst Brethouwer was. Met wie hij getrouwd was, is onbekend. Maar hij kreeg in 1622 een zoon die Geert Brethouwer heette.

Deze Geert Brethouwer was eerst getrouwd met Griete ??? en na haar overlijden hertrouwde hij met Geesken Verholt uit Silvolde.

Nu had Carst Brethouwer zeer waarschijnlijk nóg een zoon, eveneens Carst Brethouwer geheten. Deze trouwde omstreeks 1650 met de weduwe Meckinck van de boerderij ‘Mekkink‘ in IJzerlo. Zij was waarschijnlijk de weduwe van Derck Meckinck. Carst Brethouwer werd Carst Meckinck genoemd, en zijn kinderen kregen bij hun doop de familienaam Meckinck, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.

Bron: http://home.kpn.nl/g.s.nijman/hondorp.htm

Hoe bovenstaande informatie zich verhoudt tot onderstaande gegevens uit het Trouwboek vergt nader onderzoek:

Trouwboek Aalten 1665-1811

12-02-1719 Karst Brethouwer, zv Henric B. in de Heurne, en
Wesseltje Mekkink, dv Gerrit M. op den Estijser

24-10-1762 Harmen Bredhouwer, jm in de Heurne, en
Aaltjen Ligterink, jd in Barlo

Bevolkingsregister 1823-1850

Heurne 36

Hendrik Brethouwer (Aalten, ged. 21-06-1767), z.v. Harmen en Aaltjen Brethouwer
Gezina Eeltink (Aalten, 24-08-1782)

Harmen Jan Brethouwer (Aalten, 18-02-1810)
Johanna Willemina Brethouwer (Aalten, 30-06-1812)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 31

Harmen Jan Brethouwer (Aalten, 18-02-1810)
Johanna Willemina Brethouwer (Aalten, 30-06-1812)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 31

Harmen Jan Brethouwer (Aalten, 18-02-1810)
Johanna Willemina Brethouwer (Aalten, 30-06-1812)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 31

Harmen Jan Brethouwer (Aalten, 18-02-1810)
Johanna Willemina Brethouwer (Aalten, 30-06-1812)

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 31

Harmen Jan Brethouwer (Aalten, 18-02-1810)

Hendrik Jan Brethouwer (Aalten, 09-01-1845)
Dela Johanna Wikkerink (Aalten, 31-12-1844)

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 33

Hendrik Jan Brethouwer (Aalten, 09-01-1845)
Dela Johanna Wikkerink (Aalten, 31-12-1844)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 40

Hendrik Jan Brethouwer (Aalten, 09-01-1845)
Dela Johanna Wikkerink (Aalten, 31-12-1844)

Groot Siebelink, Groot Bokkel & Brethouwer - Graafschapbode, 21-07-1888
Graafschapbode, 21 juli 1888

Heurne 58 > 45

Hendrik Jan Brethouwer (Aalten, 09-01-1845)

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 45

Hendrik Jan Brethouwer (Aalten, 09-01-1845)

Derk Siebelink (Aalten, 18-01-1879)
Antonetta Wandrina Brethouwer (Aalten, 19-11-1881)

Heurne 45

Bernard Albertus Jentink (IJzerlo, 20-05-1893)
Hendrika Berendina Heusinkveld (Lintelo, 10-05-1893)

Adresboek 1934

Heurne 59 > 48

J.H. Jentink

Adresboek 1967

“Oud Brethouwer”

Heurne 48 > Kappersweg 1

J.H. Jentink

A.J. Jentink

2 reacties

 1. Willy Tammel

  Zij hadden een zoon, Derk of Casper Brethouwer, geboren ca. 1595. Er wordt ook verondersteld dat de naam van de laatste Carst Brethouwer was. Met wie hij getrouwd was, is onbekend. Maar hij kreeg in 1622 een zoon die Geert Brethouwer heette.
  Deze Geert Brethouwer was eerst getrouwd met Griete ??? en na haar overlijden hertrouwde hij met Geesken Verholt uit Silvolde.
  Nu had Carst Brethouwer zeer waarschijnlijk nóg een zoon, eveneens Carst Brethouwer geheten. Deze trouwde omstreeks 1650 met de weduwe Meckinck van de boerderij ‘Mekkink‘ in IJzerlo. Zij was waarschijnlijk de weduwe van Derck Meckinck. Carst Brethouwer werd Carst Meckinck genoemd, en zijn kinderen kregen bij hun doop de familienaam Meckinck, zoals dat in die tijd gebruikelijk was.

  Mooi Verhaal maar er klopt volgens mij weinig van. Mijn versie:
  De Geert Brethouwer die met (1e) Griete en (2e) Geesken Verholt was getrouwd heette Geert Neerhof en werd ook Wikkerink genoemd. Hij was eerst getrouwd met Griete te Lindert. Zijn kinderen zijn gedoopt als Brethouwer en als Wikkerink. Hij woonde blijkbaar eerst op Brethouwer en daarna op Wikkerink waar de 1e echtgenoot van Geesken Verholt woonde.
  Een Carst Brethouwer die rond 1650 met de weduwe Meckinck van Mekkink in IJzerlo trouwde en toen Meckinck werd genoemd is pure fantasie. Deze Carst Mekkink was een zoon van Derck en Elisabeth Mekkink (op Mekkink) en trouwde 2x. De eerste keer met Lijsbeth Rouwbroeck dv Derck Rouwbroek van De Haart en de 2e keer met Geertjen Entinck dv Claes Entinck uit Varsseveld. Een zoon uit zijn 1e huwelijk, Herman Mekkink, woonde na zijn huwelijk op Brethouwer en werd toen Brethouwer genoemd.

 2. gerrit schreurs

  Dit is het “Olde Brethouwer”.Maar er is nog een(Nieuw) “Brethouwer”!!Dat is Brethouwerweg 1 en 1-a(was Heurne 45 en kreeg in 1967 het adres Wikkerinkweg 1,toen woonden er de families Wikkerink en Top).Dat is dus niet de nrs.45-1 en 45-2 zoals het in de adressenlijst 1967 staat,daar was de Heurnse werktuigenvereniging gevestigt en woonde er de fam.Hoftijzer(op 45-2).Deze werden in 1955 gebouwd en hebben nu de adressen Brethouwerweg 2(en 4).

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen