Menu Sluiten

Beestman

Beestmanweg 1, Haart

Beestman, Beestmanweg 1, Haart

Verwante boerderijen

Beestmans Huisje

Beestmans Nieuwhuis

Boerderij Beestman heeft een voorname uitstraling en een rijk uitgevoerde dubbele houten voordeur met in het bovenlicht een gietijzeren levensboom. Eén schuur heeft een gevelsteen met de tekst: ‘De tijd is kort – De dood is snel – Wacht u van zonden – Zoo doet gij wel’.

Oorspronkelijk was er een boerenbedrijf in gevestigd en werden koeien, varkens en paarden gehouden. Tegenwoordig wordt de boerderij gebruikt voor bewoning en worden de schuren gebruikt voor het stallen van caravans. Het gebouw is gesitueerd aan het einde van de Beestmanweg. Aan deze weg bevinden zich nog twee boerderijen: ‘Beestmanshuisje’ en ‘Beestman Nieuwhuis’. Achter de boerderij Beestman bevindt zich ’t Beestmanbos.

Referenties

Geschiedenis

Op 04-09-1628 verkocht Maria van Welfeldt tot Diepenbroeck de pachtopbrengsten van de Drentelsche goederen op De Haart (Drenthel, ’t Winkel, Hunink en Beestman) voor de duur van 12 jaar aan kerkmeester Johan Nachtegael en zijn vrouw Gerritken Huijninck in Aalten. Beestman moest jaarlijks opbrengen: ‘Soeven Molder Roggen, Soeven Molder Boeckweiten, Acht daler Bocholdts, Vier pont flasses, Twie spint witter weiten, vier par hoender, een ganse, Een Pachtvercken, een halff pont gengber, Vier quart Wijns‘.

In het jaar 1700 werd Beestman vermeld als een ‘los hues’, een boerderij waar mens en dier in één ruimte verblijven. De vroegst bekende bewoner is Hendrik ter Beest (geboren 1617). In 1876 werd de boerderij gekocht door Jan Albert Tenkink (1834-1917) die een nieuwe boerderij Beestman bouwde naast het ‘los hues’, welke vanaf toen als schuur in gebruik werd genomen. Vanaf toen werd boerderij Beestman een scholtenboerderij, met enkele pachtboerderijen op het scholtengoed.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ter Beest, Jor. Welfelt ten Diepenbroeck.
Huis, hof 1 sch. boulant 8 mdr., 3de gerve, pacht 40 Rijxdlr.
100 – 0 -. 1 Vercken of 1 dlr. 1 – 10 -. Opgaende boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Haart 23, Beestman, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten D896
Jan Willem Beestman
steenbakker te Aalten
1060 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Derck ter Beest (Haart), trouwt (1) met
Aeltjen Uffinck (Bocholt – < 1677)

Derck was pachter in 1650 volgens het Verpondingskohier (origineel register). Derck en Aeltjen werden lidmaat in Aalten met Pinksteren 1651.

Volgende bewoners weduwnaar en 2e echtgenote:

Derck ter Beest (Haart), trouwt (2) op 25-02-1677 in Aalten met
Berneken Bonen (Bredevoort)

Volgende bewoners, zoon van Derck en Aeltjen en echtgenote:

Jan ter Beest (Haart – < 1704), trouwt (1) op 08-01-1671 in Aalten met
Berentjen Jentinck (Lintelo – Haart, 1684/1685)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Jan ter Beest (Haart – < 1704), trouwt (2) op 20-12-1685 in Aalten met
Elsken te Ongena (Heurne – < 1712)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Albert Schurinck alias Eskes (Winterswijk, 24-03-1678 – Haart, 14-03-1752), trouwt op 06-02-1704 in Aalten met
Elsken te Ongena (Heurne – < 1712)

Albert hertrouwt op 28-03-1712 met Aeltje ter Beest (Aalten, 05-07-1684), stiefdochter van zijn overleden vrouw en dochter van Jan ter Beest en Berentjen Jentinck en woont daarna op Eskes op De Haart.

Volgende bewoners, zoon van Jan en Elsken en echtgenote:

Jan te(r) Beest alias Beestman (Aalten, 15-01-1693 – < 1736), trouwt op 28-11-1717 in Aalten met
Willemke Stortelers (Winterswijk, 25-02-1703 – Haart, 15-11-1778)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Jan Broeckman alias ter Beest (Winterswijk, 21-11-1706 – Haart, 24-06-1775), trouwt op 30-06-1736 in Aalten met
Willemke Stutler / Stortelers (Winterswijk, 25-02-1703 – Haart, 15-11-1778)

Volgende bewoners, zoon uit 1e huwelijk en echtgenote:

Gerrit Jan ter Beest alias Beestman (Aalten, 01-02-1728 – Haart, 16-01-1787), trouwt (1) op 14-06-1755 in Aalten met
Stijntjen (Christina) Vriesen / Friessen (Winterswijk, 01-12-1734 – Haart, 17-03-1777)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Gerrit Jan ter Beest alias Beestman (Aalten, 01-02-1728 – Haart, 16-01-1787), trouwt (2) op 28-05-1780 in Aalten met
Barentje Welpshof (Aalten, 02-12-1736 – Lintelo, 10-03-1804)

Volgende bewoners, zoon van Gerrit Jan en Stijntjen en echtgenote:

Jan Willem Beestman (Aalten, 03-03-1763 – Haart, 17-04-1853), trouwt op 07-09-1788 in Aalten met
Beerndina Leefferdink / Lieverdink (Winterswijk, 12-01-1757 – Haart, 02-06-1821)

Bevolkingsregister 1823-1850

Haart 23 – “Beestman”

Jan Willem Beestman (Aalten, 03-03-1763 – Haart, 17-04-1853)
Berendina Leefferdink (Winterswijk, 12-01-1757 – Haart, 02-06-1821)

Jan Derk te Lintum (Winterswijk, 30-01-1807)
Christina Beestman (Aalten, 28-05-1798)

Bevolkingsregister 1850-1860

Haart 24

Jan Derk te Lintum (Winterswijk, 30-01-1807)
Christina Beestman (Aalten, 28-05-1798)

Bevolkingsregister 1860-1870

Haart 24

Jan Derk te Lintum (Winterswijk, 30-01-1807)
Christina Beestman (Aalten, 28-05-1798)

Bevolkingsregister 1870-1880

Haart 26

Jan Derk te Lintum (Winterswijk, 30-01-1807)
Christina Beestman (Aalten, 28-05-1798)

Jan Albert Tenkink (Winterswijk, 02-04-1834)
Berendina te Lintum (Aalten, 17-06-1837)

Bevolkingsregister 1880-1890

Haart 26

Jan Albert Tenkink (Winterswijk, 02-04-1834)
Berendina te Lintum (Aalten, 17-06-1837)

Bevolkingsregister 1890-1900

Haart 34

Jan Albert Tenkink (Winterswijk, 02-04-1834)
Berendina te Lintum (Aalten, 17-06-1837)

Bevolkingsregister 1900-1910

Haart 37 > 47

Jan Albert Tenkink (Winterswijk, 02-04-1834)
Berendina te Lintum (Aalten, 17-06-1837)

Bevolkingsregister 1910-1920

Haart 47

Jan Albert Tenkink (Winterswijk, 02-04-1834)

Adresboek 1934

Haart 51 > 51

J. Wisselink

Adresboek 1967

Haart 51 > Beestmanweg 1 – “Beestman”

D.J. Meurs

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen