Menu Sluiten

’t Zand

Oostermanweg, Dale (verdwenen)

Geschiedenis

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

't Zand, Dale - Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting 1789

Fragmenten uit de “Rekening van de weduwe van Nicolaas van Hamel, ontvanger van de 25e, 50e en 100e penning – Heerlijkheid Bredevoort – Overdrachtsbelasting:

Den 25 maart van Simon Leuvenik en Elisabeth Barbara Groen, echtelieden, 8 guldens-4 stuijvers, weegens een stukke bouw-en hofland, groot te zamen ongeveer drie en een half schepel gezaaij, geleegen onder Aalten op den Bosker Esch, tusschen de landerijen van Jannes Degeneren dat van de erfgenaamen van wijlen Hendrik Willem Neerhof van het goed Oosterman. Aangekogt van Theodora Haffkenscheidt, weduwe erfuitersche en boedelhoudersche van wijlenhaaren eheman Hendrik Kribel, voorts haar zoon en schoondogter Jan Kribel en Jacoba van Wijck, echtelieden, voor 410 guldens, den 23 februarij 1789.

Den 18 november van Arnoldus Rots en Hendersken Smees, ehelieden, 7 guldens-19 stuijvers-10 penningen, weegens een huijs en erve, staande binnen den dorpe van Aalten, tusschen de behuijzinge van Engelbertus Veldkamp en dat van Gerrit Weggelaar, met den daar agter geleegen hofjen en een mestvaalt aan de straat. Aangekogt van Gerrit Jan Hoopman, Gerrit Hoopman, Reinder Hoopman, Geertruijt Hoopman in huwelijk hebbende Derk Rietstap, Berentjen Hoopman in huwelijk hebbende Fredrik Wallevoort, Geesken Hoopman getroud aan Gerrit Jan Mellink, Jan Bredthouwer in huwelijk gehad hebbende Tonia Ariaans, en de kinderen van dien, en Gerrit Jan en Evert Wissink, meede als momberen over het onmondig kind van Roelof Wissink, gezamentlijke universeele erfgenaamen van wijlen Hendrik Willem Neerhof en Anna Maria Ariaans, in leven ehelieden, voor 399 guldens, den 30 october 1789.

Den 16 december van Roelof Lieftink en Johanna te Loo, ehelieden, 10 guldens-12 stuijvers-6 penningen, in voldoeninge van den 50e penning, weegens een stuk bouwland, geleegen bij den dorpe van Aalten, in den Aaltenschen Esch, tusschen de landerijen van Gerrit Jan Roerdink en dat van de Aaltensche Armen toestendig. Aangekogt van Gerrit Jan Hoopman, Gerrit en Reijnder Hoopman, nevens Geertruijdt Hoopman in huwelijk hebbende Derk Rietstap, Berendjen Hoopman getrouwt aan Frederik Walvoort, en Geesken Hoopman en Gerrit Jan Mellink, echtelieden, gezaamentlijke universeele erfgenaamen van wijlen Hendrik Willem Neerhoff, voor 531 guldens, den 20 november 1789

Den 19 december van Gerrit Jan Nijman en Gerritjen ter Horst, 5 guldens-18 stuijvers-12 penningen, weegens een stuk bouwland, groot ongeveer drie schepel gezaaij, geleegen op den Bosker Esch onder den dorpe van Aalten, tusschen de landerijen van Simon Leuvink en dat van den heer baron van Pallandt tot Walvaart aan den Bredevoortsen weg. Aangekogt van voornoemden Gerrit Jan Hoopman en Gerrit en Reijnder Hoopman, nevens Geertruijt Hoopman in huwelijk hebbende Derk Rietstap, Berendjen Hoopman getrouwt aan Fredrik Walvaart, en Geesken Hoopman en Gerrit Jan Mellink, echtelieden, gezamentlijke universeele erfgenaamen van wijlen Hendrik Neerhof, voor 297 guldens, den 20 november 1789

Bewoners

Liberale Gifte 1748

Hendrik Willem Neerhof (Varsseveld, ca. 1710 – Aalten, 27-01-1788), trouwt op 06-04-1732 in Rotterdam (ondertrouw) met
(1) Anna Maria Ariaans (Adriaens) (Varsseveld, ca. 1710 – Aalten, 17-07-1769)
hertrouwt op 29-06-1770 in Aalten met
(2) Aaltjen Smalbraak (Winterswijk, ged. 25-06-1719 – Aalten, 07-08-1789)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Zand”

Dale 61

Derk Jan Meinen (Aalten, 22-02-1780), z.v. Garrit Jan Meinen en Dersken Kolebrander,
trouwt op 25-10-1807 in Aalten met
Hendersken ter Horst (Aalten, 03-06-1783), d.v. Arent ter Horst en Dersken Stronks

Hendrik Jan Prinsen (Dinxperlo, 13-03-1811)
Hendrika Fukkink (Aalten, 23-10-1803)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 72

Hendrik Jan Prinsen (Dinxperlo, 13-03-1811)
Hendrika Fukkink (Aalten, 23-10-1803)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 72

Hendrik Jan Prinsen (Dinxperlo, 13-03-1811)
Hendrika Fukkink (Aalten, 23-10-1803)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 90

Hendrik Jan Prinsen (Dinxperlo, 13-03-1811)
Hendrika Fukkink (Aalten, 23-10-1803)

Gradus Hendrikus Albers (Bredevoort, 09-01-1842)
Anna Gesiena Schullingkamp (Aalten, 19-11-1848)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 90

Gradus Hendrikus Albers (Bredevoort, 09-01-1842)
Anna Gesiena Schulingkamp (Aalten, 19-11-1848)

Harmen Jan Essink (Aalten, 24-02-1819)
Grada Wieskamp (Winterswijk, 13-02-1828)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 95

Harmen Jan Essink (Aalten, 24-02-1819)

Gerrit Willem Essink (Aalten, 12-02-1856)
Grada Hendrika te Hennepe (Aalten, 12-05-1864)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 101 > 118

Gerrit Willem Essink (Aalten, 12-02-1856)
Grada Hendrika te Hennepe (Aalten, 12-05-1864)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 118 > 130

Gerrit Willem Essink (Aalten, 12-02-1856)
Grada Hendrika te Hennepe (Aalten, 12-05-1864)

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen