Menu Sluiten

’t Pöppink

Batenweg 4, Dale

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Mercurij 18 Octobris A° 1615 – Statholder Herman van Munster, Cornoten Johan Nachtegaell, Herman Steinrot, Lehnardt van Elverfelt.

Erschenen Geert Poppinck, Enneken eheluide, die bekanden voer sich und haren erven, voer eine walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplichen erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, Aelken Poppinck, wedtwen Henricks te Bockel genant Storiss Henrick und haren erven, haer verkoperen Andeell und gerechticheit sijns Geerten saligen Vaders Wijchert Poppinck Behuisongen an Poppinck gelegen ant Benninck Vehne inden Grotenhuijser Pass schietende, edoch den Verkoeperen dat halve Moldersaet Landes in de Hilligen Hoerne, tuisschen Bosscher lant und Lubbert Baten landt gelegen voerbeholden, sonst voer kummerfrij, Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder exceptie und argelist.

Sabbati 9 Decembris Anno 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Peter Cloeck, Johan van Basten.

Erschenen Aelken Poppinck, wedtwe zaliger Henricks te Buckell, met Derck Weddelinck, haren tot deser saecken erkorenen und toegelatenen Mombaer, voort Goeken Drentell Gertken te Boeckell eheluide, und Storijs toe Buckell, die bekanden voer sich und haren erven, voer eene walbetaelde Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben, Henrick Rotgers, Vernera Poppinck eheluiden und haren erven, haer recht und gerechticheit des erves und cavensteden Poppincks, alsoe t’selve inden Kerspell Aelten buerschap Daell, mitt einer sijdt langs Bennincks goirden, mitter ander sijdt ant Lammersvelt in sijner verner voor und bepalong gelegen, mit einen ende an Benninck Camp, mitten anderen ende an f. 74 v – Hoge Poppinck schietende und die alinge behuijsong und timmer daer op staende, voer doerslechtich kummerfrij, gestaldt Ihnen denselven den Achttienden Octobris naestledenvan Geert Poppinck Enneken eheluiden opgedragen worden. Edoch den Edoch den Pastoir sijne ander grondt hebbende gerechticheit voerbeholden. Deses gecediert und uthgegaen. Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvung und erffvestniss gelaefft nae Landtrechte. Bij veronderpandongh haerer gueder. Sonder exceptie und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Poppinck. Huis en hof op 10 dlr. 15 – 0 -. Boulant 3 1/2 sch. 7 – 5 -.
3 Mtr. slecht lant, Herman Poppinck, 25 – 0 -.
1 Mtr. van Hooghe Poppinck 8 – 6 – 8., 6 Sch. van Benninck 12 – 10 -.
4 Sch. de Pastorie t’Aelten 8 – 6 – 8.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale 55, Poppink, Liberale Gifte 1748

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Poppink”

Dale 55

Adrianus te Kloeze (Aalten, 04-09-1768)

Jan Willem Pennings (Aalten, 25-10-1791)
Janna Hendrika te Kloeze (Aalten, 13-09-1799)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 66

Jan Willem Pennings (Aalten, 25-10-1791)
Janna Hendrika te Kloeze (Aalten, 13-09-1799)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 66

Jan Willem Pennings (Aalten, 25-10-1791)
Janna Hendrika te Kloeze (Aalten, 13-09-1799)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 78

Jan Willem Pennings (Aalten, 25-10-1791)
Janna Hendrika te Kloeze (Aalten, 13-09-1799)

Jan Willem Pennings (Aalten, 12-12-1841)
Engelina Johanna Klompenhouwer (Aalten, 04-05-1842)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 78

Jan Willem Pennings (Aalten, 12-12-1841)
Engelina Johanna Klompenhouwer (Aalten, 04-05-1842)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 81

Jan Willem Pennings (Aalten, 12-12-1841)
Engelina Johanna Klompenhouwer (Aalten, 04-05-1842)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 81 > 98

Jan Willem Pennings (Aalten, 12-12-1841)
Engelina Johanna Klompenhouwer (Aalten, 04-05-1842)

Abraham te Brake (Aalten, 17-05-1877)
Berendina Boom (Aalten, 24-09-1878)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 98 > 110

Abraham te Brake (Aalten, 17-05-1877)
Berendina Boom (Aalten, 24-09-1878)

Adresboek 1934

Dale 110 > 111

A. te Brake

Adresboek 1967

“’t Pöppink”

Dale 111 > Pöppinkpad 10

G.J. te Brake

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen