Menu Sluiten

’t Paske

Romienendiek 9, Dale

't Paske, Romienendiek 9, Dale

Geschiedenis

Het oudste gegeven over de boerderij ’t Paske in Dale is een aantekening uit het jaar 1618, waarin ‘Dat godt Passche’ eigendom is van de familie Coeverden. De grootte wordt aangegeven in molders gezaai, dagen werk en voeren hooi. Onder de naam Te Paske komt het goed dan in 1840 voor als bezit van de Winterswijkse scholtenboer Gerrit Tenkink. Het gaat in 1863 over op Jan Albert Tenkink van Beestman op de Haart. Het oude goed werd in 1867 gesloopt en op een perceel dennenbos werd in dat jaar het nieuwe Paske gesticht.

Bij een boedelscheiding in 1919 gaat het goed over naar Gerrit Tenkink van huize Zuijlenkamp in Hummelo. Tot 1975 bleef het in handen van deze familie.

Als pachters/bewoners van de Dalese boerderij zien we in de bewonerslijsten uit het begin van de vorige eeuw de familie Te Paske. Of die familie naar de boerderij heet is niet bekend. Het is tot dusver nog niet vastgesteld of de familie de boerderij al voor de invoering van de burgerlijke stand bewoonde en haar naam eraan ontleende, of dat ze de familienaam van elders meebracht.

Gezinshoofd begin vorige eeuw was boer Hendrik Jan te Paske (1786-1865), gehuwd met Catriena Wilhelmina Lievers. In de bewonerslijsten treffen we achtereenvolgens ook de namen van tientallen inwonende knechten en meiden aan. zodat we ervan mogen uitgaan dat het in die dagen al een flink bedrijf was. Door huwelijk verandert de familienaam van de bewoners in Papiermolen en vervolgens in Wentink. Na pachtopzegging zien we vanaf 1935 de familie Duenk als bewoners, die geen verwantschap heeft met Wentink.

In de oorlog werden, uit angst voor razzia’s in de kerken, kerkdiensten gehouden op de deel van ’t Paske. waarbij de latere streekhistoricus J.G. ter Horst als jonge knaap het orgel bespeelde. In 1978 werd de boerderij op de monumentenlijst geplaatst. De beschrijving van Monumentenzorg maakt melding van bijzondere oude schuiframen, puntgevels met houten voorschot, jaartalankers met ‘1865’, een voordeur met panelen, fraai bovenlicht, een getoogde inrijpoort met blokken en houten schuur.

Bron: ‘Wortels in de Achterhoek’, 1997, door Henk Harmsen

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Ten Passche, Coeverden.
Huis, hof 3 sp. boulant 7 1/2 mdr., 3de gerve, 3 mdr. thientbaer,
54 – 7 – 8. Geeft 6 pont vlass en pontsch. voor d’Inslagh 1 – 16 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

In onderstaand fragment komen we tegen: Hendrik Tolkamp op ’t Passche, (op 05-02-1735) getrouwd met Janna Brassen.

Dale 33, 't Paske, Liberale Gifte 1748

Bewoners

Trouwboek Aalten 1665-1811

Barent te Pasche, (Aalten, ged. 14-03-1751) uit Dale, trouwt op 19-06-1785 in Aalten met
Hendersken Ebbers, (Aalten, ged. 01-03-1761) uit Lintelo

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 33

Hendrik Jan te Paske (Aalten, 07-04-1786), z.v. Barent te Paske en Hendersken Ebbers
(1) Harmina Christina Lievers (Aalten, 13-03-1797)
(2) Catrina Willemina Lievers (Aalten, 22-11-1798)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 34

Catrina Willemina Lievers (Aalten, 22-11-1798)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 34

Catrina Willemina Lievers (Aalten, 22-11-1798)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 24

Catrina Willemina Lievers (Aalten, 22-11-1798)

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 13-09-1830)
Harmina Christina te Paske (Aalten, 05-04-1831)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 24

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 13-09-1830)
Harmina Christina te Paske (Aalten, 05-04-1831)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 24

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 13-09-1830)
Harmina Christina te Paske (Aalten, 05-04-1831)

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 21-09-1874)
Gerharda Mina Assink (Aalten, 20-02-1874)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 26 > 36

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 21-09-1874)
Gerharda Mina Assink (Aalten, 20-02-1874)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 36 > 39

Gerrit Jan Wentink (Aalten, 21-09-1874)
Johanna Lankhof (Dinxperlo, 10-09-1889)

Adresboek 1934

Dale 39 > 31

G.J. Wentink

Bevolkingsregister 1930-1940

Dale 31

Op 4 mei 1935 vestigen zich hier, komende uit Vragender:

Arent Jan Duenk (Barlo, 30-01-1873)
Lammerdina Jansen (Lintelo, 30-09-1878)

Adresboek 1967

“Paske”

Dale 31 > Romienendiek 9

Berend Hendrik Duenk (Lichtenvoorde, 23-12-1898), getrouwd met Johanna Meinen

Gerhardus M. van Haarlem (14-01-1924), getrouwd met Dina Duenk, dochter van Berend Hendrik

1 reactie

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen