Menu Sluiten

Nieuwenhuis

Hofstedeweg 4, Dale

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Nijenhuis, Peter Martens. Huis, hof 1 sch. boulant 5 1/2 mdr.,
3de gerve 45 – 16 – 8. An sijn lantheer 2 1/2 dlr. en pontschatt.
Eijcken hegge holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale 52, Nijenhuis, Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 4 januarij van Arnoldus Hesselink en Berendina Alida Huinink, ehelieden, 8 guldens-16 stuijvers, weegens een neegende gedeelte van het goed en erve Nijenhuijs in de buurschap Daele onder den kerspel van Aalten geleegen. Aangekogt van Jan Hoopman en desselfs ehevrouw Anna Catharina Vierakker, voor 440 guldens, den 28 december 1785.

Den 7 februarij van Hendrik Willem Schaars en Willemina Nusselaar, egtelieden, woonachtig te Ter Borgh, 36 guldens, weegens een derde gedeelte van het goed en erve Nijenhuijs, gelegen onder Aalten in de buurschap Dale, en 2e een derde gedeelte aan de bouwplaats Pitenpol mede onder Aalten voornoemd in de buurschap Haart geleegen, en beijde parcelen met alle derzelver regten en gerechtigheden zoo en als tot het voornoemde aandeel van beijde plaatsen behoord als van getimmer, hof, bouw- en hooij- en weijdelanderijen inslag en zigtvreede houtgewassen en zitplaatsen in de kerk te Aalten. Aangekogt van juffer Johanna Maria Catharina Theodora Reinbach, met overleg van haar edeles vader den weleerwaarden heer Gijsbert Jan Reinbach, woonagtig te Flirich in de graafschap Mark, voor 1800 guldens, den 27 december 1786.

Den 15 meij van Anthonij ten Hieberink en Catharina Arentsen, ehelieden, 9 guldens, weegens een negende gedeelte van het erve en goed Nijenhuijs, geleegen onder Aalten in de buurschap Daale, bestaande in getimmer van huijs en schoppe, voorts een stukje bouwland groot ongeveer twee schepel gezaaij, geleegen in den Aalter Esch bij den Kraaijenboom aan de Hoogte genaamt. Aangekogt van Johannes Jurrien Arendsen en Hendrica te Bokkel, ehelieden, woonende in het dorp Varsseveld, voor 450 guldens, den 12 maij 1786.

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

Dale 52 – “Nijenhuis”

Jan Heinen (Aalten, sep 1775)
Harmina ten Brinke (Aalten, sep 1785)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 61

Jan Heinen (Aalten, sep 1775)
Harmina ten Brinke (Aalten, sep 1785)

Jan Heinen (Aalten, 15-08-1815)
Aleida Kappers (Aalten, 28-12-1817)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 61

Jan Heinen (Aalten, 15-08-1815)
Aleida Kappers (Aalten, 28-12-1817)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 70

Jan Heinen (Aalten, 15-08-1815)
Aleida Kappers (Aalten, 28-12-1817)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 70

Jan Heinen (Aalten, 15-08-1815)
Aleida Kappers (Aalten, 28-12-1817)

Nijenhuis, Dale - Zutphensche Courant, 15-07-1871
Zutphensche Courant, 15 juli 1871

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 71

Jan Heinen (Aalten, 15-08-1815)
Aleida Kappers (Aalten, 28-12-1817)

Hendrik Jan Heinen (Aalten, 26-10-1844)
Everdina Johanna Lammers (Aalten, 03-05-1838)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 72 > 86

Hendrik Jan Heinen (Aalten, 26-10-1844)
Everdina Johanna Lammers (Aalten, 03-05-1838)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 86 > 93

Everdina Johanna Lammers (Aalten, 03-05-1838)

Jan Willem Gerhardus Heinen (Aalten, 02-12-1876)
Hendrika van Eerden (Aalten, 19-02-1880)

Adresboek 1934

Dale 93 > 88

J.W.G. Heinen

Adresboek 1967

Dale 88 > Hofstedeweg 8 – “Nijenhuis”

H.J. Heinen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen