Menu Sluiten

Meijnen

Meinenweg 4, Barlo

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Meijnen goet, Jan Locken.
Huis, hof 1 sch. boulant 7 1/2 mdr., 3de gerve 62 – 9 – 8.
Een kleijn onduchtigh weideken. Een vercken of 2 dlr.,
3 pont vlass 3 – 18 -. Eijcken boomen en Hegge holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Barlo 54, Meijnen, Liberale Gifte 1748

Overdrachtsbelasting Heerlijkheid Bredevoort 1786

Den 23 september van Jan Berent Sieverdink en deszelfs huijsvrouw Johanna Eppink, 8 guldens-12 penningen, weegens een twaalfde gedeelte van het goede Meijnen onder Aalten boerschap Barlo kennelijk geleegen, bestaande in huijs, schuur, hof, hooij-, weij- en bouwlanden veenplas. Aangekogt van Johanna Koelman, voor en als lasthebbende van Anthonij Leurvink en deszelfs huijsvrouw Aleijda Koelman, voor 402 guldens, den 11 september 1786.

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Meijnen”

Barlo 54

Antoni Meinen (Aalten, 27-02-1776)
Engele Nijenhuis (Aalten, 26-05-1771)

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 64

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 64

Derk Jan Veldhuis (Aalten, 20-02-1806)

Harmen Jan Veldhuis (Aalten, 02-09-1833)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 72

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 72

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 50

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 51 > 53

Willem Frederik te Bokkel (Aalten, 04-03-1839)
Janna Gesina Westendorp (Aalten, 17-08-1833)

Gerrit te Bokkel (Aalten, 23-07-1870)
Dina Velthorst (Aalten, 21-03-1883)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 53 > 55

Gerrit te Bokkel (Aalten, 23-07-1870)
Dina Velthorst (Aalten, 21-03-1883)

Adresboek 1934

Barlo 55 > 15

W. te Bokkel

Adresboek 1967

“Meijnen”

Barlo 15 > Meinenweg 4

J.B. Winkelhorst

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen