Menu Sluiten

Van Eerden (Schaer)

Kloosterdijk 20, ’t Klooster

Van Eerden (Schaer), Kloosterdijk 20, 't Klooster

Boerderij Van Eerden of Schaer is gebouwd op de fundamenten van het, in de 80-jarige oorlog verwoeste, klooster Beata Maria in Nazareth, in de volksmond veelal klooster Schaer genoemd. De kelder is tijdens de afbraak van het klooster na de Reformatie in 1594 gespaard gebleven. Deze kelder met tongewelf bevindt zich nog onder de boerderij.

Van Eerden (Schaer) kelder 1
Kelder van het voormalig klooster Schaer
Van Eerden (Schaer) kelder 2

Geschiedenis

Het klooster Schaer had uitgebreide bezittingen in deze regio waaronder meerdere boerderijen en landerijen. Enkele jaren na de Reformatie in 1594 werd het tot op de grond toe afgebroken en werd de rest van de bezittingen overgenomen door de wereldlijke macht, de Gedeputeerden van het Graafschap Zutphen. Op de fundamenten van het oude klooster werden twee boerderijen gebouwd. Het is niet duidelijk in welk jaar de bouw plaatsvond. De inkomsten van de pacht werden geïnd en beheerd door het Rentambt Doetinchem. In het Verpondingsregister van 1650 vindt men een beschrijving van het bezit:

’T Clooster toe Schaer in sijn be…p, met twee bouhuysen toestendig d’Heeren Gedeputeerden, met ettelicke coolhoven, twee Huisen, 3 schepel rogge gesey, bouwluiden Jan in ’t Clooster van … ende Willem int Clooster ende Jan Cockx.’T Boulant groot 25 molder gesey, neffens de inslach ende twee hoymaeten van vier daghe meyen. Slecht waterige gront, enz. totaal 330-6-7.

Het vormde tezamen weliswaar een groot bezit met twee boerderijen, maar bestond voor het grootste gedeelte uit slechte, moerassige grond.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Barlo 63, Van Eerden, Liberale Gifte 1748

Rolle van verpachtinge 1786

Van Eerden (Schaer), 't Klooster - Rolle van verpachtinge 1786
Van Eerden (Schaer), 't Klooster - Rolle van verpachtinge 1786

Rolle van verpachtinge, opgemaakt door de Rentmeester van het Rentambt Doetinchem.

Geu(rt) van Eerden was boer op de kloosterboerderij. Hij leefde van 1709 tot 1781.

Bron: Gelders Archief, toeg.nr. 0016, inv.nr. 4247

Kadaster 1832

Aalten B402
Noël Sebastiaan Bengevoord en cons.
landeigenaar te Winterswijk
1000 m² huis, schuur en erf

Bewoners

De eerst bekende bewoners zijn Herman van Eerde en Conradina Kotmans.

Herman werd omstreeks 1633 geboren op de Ravenhorst (ook wel Dravenhorst genoemd), in de buurtschap Dorpbuurt bij Winterswijk. Zijn ouders, Henric en Odilia van Eerde, waren beiden jong overleden. Herman trouwde met zijn buurmeisje Conradina Kotmans, geboren in het huis de Dravenhorstpoorte. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in 1659 in de betrekkelijke nieuwe boerderij Schaer bij Bredevoort, waar Herman pachter werd.

De Van Eerdens zijn altijd pachter geweest van de boerderij en de daar bijbehorende landerijen in ’t Klooster; tot het einde van de 18e eeuw van het graafschap Zutphen, daarna van particuliere grootgrondbezitters uit Winterswijk. Ook al was het land slecht en waterig, kennelijk was de plaats aantrekkelijk genoeg voor Herman van Eerde en zijn vrouw Conradina om zich hier te vestigen. Zij kregen 9 kinderen, waarvan de oudste in Winterswijk is geboren en gedoopt. De andere kinderen zijn allen gedoopt in de kerk te Bredevoort.

De nazaten van Herman van Eerde hebben honderd jaar in het Klooster gewoond. In 1859 verlieten Jan Willem van Eerden, getrouwd met zijn buurmeisje Aleida te Bokkel, de Van Eerdensplaats en vestigden zich op boerderij de Hofstee in Dale.

Eén van hun zonen, Zeno Gerhard, verhuisde omstreeks 1880 met zijn gezin naar de Borninkhof op de Haart. Door het huwelijk van zijn zoon Gerhard van Eerden met Grade Veldhuis in 1902 is de naam van Van Eerden tot op heden gevestigd op ’t Vels in de Aaltense Heurne.

Bron: De geschiedenis van boerderij ’t Vels in de Heurne bij Aalten, door G.J. van Dijk-van Eerden

Trouwboek Aalten 1665-1811

Hendrik van Eerden (’t Klooster, sept. 1661), z.v. Herman van E. in Barlo, trouwt
(1) op 28-09-1684 te Aalten met Metjen Woorts (Miste, 06-11-1659), d.v. Jan W. uijt Winterswijck
(2) op 11-02-1700 te Aalten met Dersken ten Gussinklo (Lomans), d.v. Geurt L. in Lintelo

Geurt van Eerden (Aalten, ged. 03-11-1709 – 25-01-1781), z.v. Hendrik van E. in Barlo, trouwt op 04-11-1736  te Aalten met
Janna te Beest, d.v. wijlen Jan ter B. op de Haart

Bevolkingsregister 1823-1850

“Van Eerden”

Barlo 63

Hendrik van Eerden (Aalten, 19-12-1745), z.v. Geurt van Eerden en Janna te Beest,
trouwt op 08-11-1811 te Aalten met
Garritjen Westendarp (Aalten, 25-10-1772)

Jan Willem van Eerden (Aalten, 07-11-1814), trouwt op 10-12-1842 te Aalten met
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 74

Jan Willem van Eerden (Aalten, 07-11-1814)
Aleida Antonia te Bokkel (Bredevoort, 06-12-1815)
Zij vertrekken in 1859 naar Dale 62 (Hofstee).

Volgende bewoners:

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 74

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 97

Steven Jan Lieverdink (Winterswijk, 29-04-1797)
In juli 1870 vertrekken zijn twee zoons, schoondochter en kleinkinderen naar Amerika. Zelf verhuist Steven Jan naar Barlo 98 (Klumper), waar zijn dochter woont met haar gezin.

Volgende bewoners:

Hendrik Jan ten Bokkel (Aalten, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Winterswijk, 25-11-1826)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 97

Hendrik Jan ten Bokkel (Winterswijk, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Winterswijk, 25-11-1826)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 107

Hendrik Jan ten Bokkel (Winterswijk, 03-01-1822)
Johanna Roerdinkveldboom (Winterswijk, 25-11-1826)

Volgende bewoners:

Lambertus Prinsen (Aalten, 24-10-1858)
Dina Bennink (Winterswijk, 19-04-1862)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 111 > 125

Lambertus Prinsen (Aalten, 24-10-1858)
Dina Bennink (Winterswijk, 19-04-1862)
Zij vertrekken op 21-01-1905 naar Borculo.

Volgende bewoners:

Gerrit Jan Blekkink (Winterswijk, 23-12-1853)
Janna Christina Hijink (Winterswijk, 13-11-1857)

Hendrik Willem Blekkink (Winterswijk, 08-04-1881)
Janna Geertruida Heijink (Aalten, 10-02-1883)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 125 > 136

Janna Geertruida Heijink (Aalten, 10-02-1883)

Hendrik Willem Blekkink (Winterswijk, 08-04-1881)
Janna Geertruida Heijink (Aalten, 10-02-1883)

Adresboek 1934

Barlo 136 > 155

J.A. Maas

Adresboek 1967

Barlo 155 > Kloosterdijk 20

J.A. Maas
G.J.W. Maas

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen