Menu Sluiten

’t Bokkel

Bolwerkweg 7, Barlo

't Bokkel, Barlo

De geschiedenis van Landgoed ‘Het Bokkel’, vroeger ‘Buckloo’ genoemd, gaat terug tot het jaar 1200. Meerdere boerderijen werden toen bewoond door families Te Bokkel. Sinds 1782 wordt deze boerderij bewoond door de familie Te Paske *. Op 26 maart 1943 ging als gevolg van brandbommen de monumentale boerderij en alle bijgebouwen verloren. Met uitzondering van de bakoven die een eind verderop stond. De bakoven en de bijenstal zijn in oude luister hersteld.

* Momenteel staan er Te Paske’s als bewoners vermeld bij de naburige boerderij Bokkelder Brasse, dus hier klopt iets (nog) niet. Weet u hoe het precies zit? Wij horen het graag!

Geschiedenis

Hofboek Bredevoort 1506-1596

Ca. 1580 – Wessel tho Bockell fraeget eens Ordels nae haeves recht, dwiele her up den have Bockell ein tijt lanck Scholt gewesen und dem hoff seiner dochter Elsken oevergegeven und nu up die lijfftucht van Bockel gegain, off er oeck sall moegen bueten consent des hoffheren und den principalen Scholten tott Bockell tot last desselvigen voers. haves tho Bockell dieselvige lijfftucht of ein deil landes daervan versetten, beschweren offte tho veralieniren. Dat ordell is bestadet an Johan Scholt ten Ahoff.

Johan Scholt them Ahoff an dem dit ordel bestaedet, hefft mit beleerongh der semptliche hoffhorigen nae haves recht erkendt dat Wessel tho Buckell dweil ehr op die lijftucht trecken wurde nijt sall moegen buten consent des hoffheren oder des Prioncipalen besitter des haves dieselvige lifftucht oder ein deel landes dairvan verpanden beschweren oder veralieniren, und begert dat hirvan die utspraek umb beter erkundigungh an Tegeders des haeves tho Stadloen tho doen uthgestalt mach werden een maent tijtz alsdan die erclerongh tho doen.

Hofboek Bredevoort 1598-1686

Hofdag 1625 – Stadtholder Ludolph ter Vijle, Tegeders Bernt schulte ten Borninckhave, Johan Wolterinck, Actum den 14 Augusti 1625.

Erschenen Berntken, weduwe van zal. Warner te Bockell met Jan Wolterinck haren tot deser sacken ercoren und toegelaten Mombaer, und hefft vermitz authoriteit hares Mombaers vorschreven, vrijwillich, welbedechtlick und onwederroeplick haren Soon Wessel te Bockell erfflich overgegeven, gecedeert und transporteert den Hoff thoe Bockell, Indem Kerspel Aelten buerschap Barlo gelegen, mit desselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Huijse thoe Bredeforth hoffhorich. Voerbeholden den Hoffheere Sijner genaden gerechticheit, oick haer Cedentinne haer levenlanck lijves und levens noottrufftich onderholdt, und haren anderen twien Kinderen geboerlicke affgoedinge. Deses gecedeert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap vordere und betere Verschrijvong und vestniss gelaefft nae Havess- und Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Voorts erscheen Wessel te Bockell vorschreven und Hendersken Swijtinck sijn Huijsfrow und hebben naest annemongh und acceptatie obgemelten transports, sich uth haren angebornen Vrijen standt den Huijse thoe Bredevoorth Hoffhorich ergeven, der Hoffrechten gelijck andere Hoffhorige Personen tegenieten und missgelden, Edoch twie onbenoembde Kinderen, neffens het tegenwoordige, vrij voerbeholden, Alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Buckeloe, Hofgoet ant’huis Bredevoort.
Huis, hoven 1 1/2 sch. boulant 12 mdr., 3de gerve d’uitganck
afgetrocken blijft 51 – 17 -.
Hieronder gehoort een Caeterstede, huis en hof 1 sch. boulant
3 mdr. 25 – 0 -., Wijverock?, zijnde Inslagh, voor 14 dlr. 21 – 0 -.
Een vercken of 4 dlr. en pontschatt. 6 – 0 -.
Eijcken boomen en hegg holt.

Noch Buckelo, weduwe Rullers.
Huis, hof 1 sch. boulant 13 mdr., 3de gerve 108 – 6 -.
Hoeijmaete van 3 daghen maeiens, 2 Verckens of 10 gl.
6 pont vlass 11 – 16 -. En geeft 5 dlr. en pontschatt. 7 – 10 -.
Eijcken boomen, en hegg holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Barlo 78 - 't Bokkel - Liberale Gifte 1748

Bewoners

Trouwboek Bredevoort 1649

Januari 1649 – Jan te Bockel, woonachtich op Bockel uit Aelten in de Boerschap Barle, w z Trijne Hobinck uitt Meddehouw – Teunisken ten Nijenhuijs, jd uitt Cotten in de Buijrschap Wenterswijck.

Trouwboek Aalten 1665-1811

10-09-1665 Warner Oenck, Schult tot Bockel, zv Roelof O. in Barlo, en
Marie Giesinck, dv Jan G. uijt Meddehoe, onder Winterswijk.

16-12-1666 – Warner Oenck, schulte te Bockel, wedr v Marie Gijsinck, in Barlo, en
Trijntjen van Ratum, dv Aelbert schulte tot Ratum.

15-03-1696 Wessel te Bockel, zv Warner te B. in Barlo, en
Armart Lomans, dv Geurt L. in Lintelo

10-12-1730 Wander te Bokkel, zv Wessel te B. in Barlo, en
Jenneken Lieverdink, dv wijlen Willem L. op de Haart

Willem te Bokkel (Aalten, 25-08-1731), trouwt op 25-01-1778 te Aalten met
Aleida Wanders (Winterswijk, 21-08-1757)

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 78

Antoni te Neet (Aalten, 06-12-1761), trouwt op 10-07-1795 te Aalten met
Aleida Wanders (Winterswijk, 21-08-1757), weduwe van Willem te Bokkel

Wander te Bokkel (Aalten, 08-04-1781), zoon van Willem te Bokkel en Aleida Wanders
Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 90

Wander te Bokkel (Aalten, 08-04-1781)
Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 90

Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Jan Berend te Bokkel (Aalten, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 81

Jan Berend te Bokkel (Aalten, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 81

Jan Berend te Bokkel (Aalten, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 85

Jan Berend te Bokkel (Aalten, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Wander te Bokkel (Aalten, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Aalten, 26-03-1875)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 86 > 97

Wander te Bokkel (Aalten, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Aalten, 26-03-1875)

Groot Siebelink, Groot Bokkel & Brethouwer - Graafschapbode, 21-07-1888
Graafschapbode, 21 juli 1888

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 97 > 105

Wander te Bokkel (Aalten, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Aalten, 26-03-1875)

Adresboek 1934

Barlo 105 > 134

W. te Bokkel

Adresboek 1967

Barlo 134 > Bolwerkweg 7

J.B. te Bokkel

Verwante boerderijen

Bokkelder Brasse

Bokkelder Scheper

Nieuw Bokkel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen