Wolterink

Ligterinkweg 1, Barlo

Archieven

Hofboek Bredevoort 1506-1596

1564 – Ick Jacob van der Capellen Droste to Brefort in namen und van wegen des edelen und walgeboren herrn Diderichs van Brunckhorst und Batenborch hern to Anholt Bannerhern to baer und Latum Panthern to Brefort etc. do kondt und bekenne voir mij und min nakomende amptluden wie dat ick uth lofwerdigen bericht vernomen und verstaen dat tusschen die edele und walgeboren Ermgart Gravin van Lijmborch und to Bronckhorst weduwe frowe to Styromb, Wijsch und Borkelo etc. und wilnne den erentvesten und fromen Johan van Isendoern der tidt Drosten to Brefort bij sinen leven ene wesselonge oder qwit scheldonge navolgende maneren gemaekt, opgericht und beider siedts allenthalven ingewilligt worden ist, also dat oir G. churmodische persone genant Gese echte dochter Gerts ten Gantenfort und Truden siner husfrouwen up des huses Brefort hofgudt Wolterinck gelegen in den kerspel van Alten in der burschap Barle gekommen und gehilickt derselfster orer churmodicheijt vrijgelaten und van oir G. qwit geschulden is, und dair na sich na den vurgemelten hofgude Wolterinck hofhorich gegeven dair tegen oir G. ene des huses Brefort gewesen hofhorige personen genant Maria seligen Henricken Wolterinx und Hermanne siner husfrowen echte dochter tot churmodigen rechten weder entfangen und avergegaen und deselfster orer hofhoricheit van gedachten Drosten Isendorn qwitgescholden und vrijgelaten worden ist. Diewile aver hir van noch ter tidt gein siegell und brieff gemackt und damit dan beider siets parthien verwart sin mochten, hebbe ick Jacob van der Capellen Droste vurgemelt der vurbenanter Mariam verlaten und dair tegens in hofhoricheit die vurs. Gese widerumb angenomen, des in oirkonde der warheit hebbe ick min siegel an diesen brieff gehangen den XXIIII dach Augusti Anno (XVC.) LXIIII.

Rechterlijk Archief Bredevoort 1624

Sabbati 5 Junij 1624 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Wilhelm Wisselinck.

Erschenen Die Ernveste und welvornheme Ludolph ter Vijle Rentmeister, als Volmechtiger Lubberts Terinden und Henricks ter Still, respective Bestevader und Mombaren van zaliger Evert van Wesels nagelatene kinder, Daervan genoegsame speciall Volmacht voer Borgermeister Schepen und Raedt der Stadt Deventer, onder gemelter Stadt Secreet Segell, und des Secretarij Henricij ab Haexbergen hant in dato den 5 Octobris 1623 voerbracht, die bekande in nhamen sijner Principalen Constituenten voer denselven haren Pleegkinderen und deren erven, voer eene walbetaelte Somma geldes, rechtes steden, ewigen und onwedderroeplicken erffkoops avergelaten und verkofft te hebben, Johan Drijhuijss Deeffken eheluijden und haren erven twie onderscheedlicke stucken landes, beijde opten Wolterinck Esch, Inden Kerspell Aelten, buerschap Barle, Het eene ongefehr van een moldersaet, mit eener sijdt an Greven goet, genant Santhoevell, mitter ander sijdt an Wolterinck landt gelegen, mit eenen ende an Wolterinck Hoffstucke, mitten anderen ende oick ant Santhoevell schietende, het ander oick ongefehr van een moldersaet, mit eener sijdt langs Rickerinck landt, mitter ander sijdt langs Wolterinck fuhrwech gelegen, mit eenen ende an Wolterinck landt, mitten anderen ende oick an Wolterinck hoff schietende, beijde mit derselven toebehoer und gerechticheit, voer doerslechtich thendt-, thinss-, und kummerfrij, Deses in qualiteit vorschreven erfflick gecediert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap, beter verschrijvong und vestniss gelaefft nae Landtrechte, Bij veronderpandongh sijner Principalen goederen, Sonder exceptie und argelist.

Verpondingskohier 1647

Wolterdinck, Hofgoet ant’huis Bredevoort.
Huis, hof 1 1/2 sch. boulant 6 mdr.
Een koeweidens, den uitganck afgetrocken blijft 41 – 9 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten A256
wed. Willem Gussinklo
landbouwersche te Aalten
690 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Hinrick Wolterinck (Barlo – Barlo, 1563/1564)
Hermanna

Hinrick en Hermanna werden als echtpaar vanaf 1529 in het hofboek genoemd.

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Hinrick Wolterinck (Barlo – Barlo, 1581/1582)
Gese ten Gantenfo(i)rt (Barlo – Barlo, 1583-1585)

Hinrick was ’bisitter‘ in 1573. Gese werd in 1564 vrijwillig hofhorig. Hinrick en Gese werden als echtpaar vanaf 1564 in het hofboek genoemd.

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Bernt Wolter(d)inck (Barlo – Barlo, 1622)
Geesken Luijten (Barlo – Barlo, 1623/1624)

Bernt was in 1604 tegeder. Johan en Geesken werden als echtpaar vanaf 1585 in het hofboek genoemd.

Volontaire Protocollen:

Weduwe Geesken droeg op 15-11-1622 ’dat erf und guet Wolterdinck‘ op en gaf het over aan zoon en schoondochter Johan Wolterdinck en Lotte Swijtinck en droeg ’dat Erff und guet Luijten guet genant‘ op en gaf het over aan schoonzoon en dochter Thonijs Rensinck en Enneken Wolterdinck.

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Johan Wolterinck (Barlo – Barlo, 1636/1637), trouwt < 1623 met
Lotte Swijtinck (Barlo – Barlo, 1636/1637)

Johan was in 1625 tegeder. Lotte werd in 1623 vrijwillig hofhorig. Johan en Lotte werden als echtpaar vanaf 1623 in het hofboek genoemd.

Volgende bewoners:

Jan Wolter(d)inck (Barlo – Barlo, 1683-1687)
Hendersken [Luijten?]

Jan was bouwman op Wolterinck in 1650 (Verpondingscohier origineel register)

Volgende bewoner, ongetrouwde zoon:

Jan Scholte te Wolterink (Barlo – > 1748)

Volgende bewoners, zwager en zuster:

Hendri(c)k te Rule alias Wolterin(c)k (Heurne – Barlo < 1748), trouwt op 27-02-1687 in Aalten met
Jantjen Wolterinck (Barlo – Barlo < 1748)

Volgende bewoners, zoon en echtgenote:

Willem Wolterink (Aalten, 03-10-1697), trouwt op 24-05-1738 in Aalten met
L(u/ö)tte Oonk (Barlo)

Volgende bewoners:

Stoffel Eelderink op Wolterink (Zelhem, 17-11-1696 – Barlo, 09-08-1769), trouwt < 1725 met
Grietjen Nijman (Zelhem, 13-01-1695 – Barlo, 08-04-1769)

Stoffel en Grietjen kwamen in 1742-1743 uit Zelhem.

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Brusse(n) (Aalten, 21-03-1734 – Barlo, 12-01-1808), trouwt op 26-09-1761 in Aalten met
Geeske(n) Ob(e)rink (Aalten, 16-10-1735 – Barlo, 05-11-1801)

Volgende bewoners:

Jan Hendrik Vardink (Winterswijk, 14-09-1760 – Barlo, 22-03-1816), trouwt op 17-07-1785 in Winterswijk met
Willemi(j)na Droppers (Winterswijk, 14-02-1759 – Aalten, 26-02-1840)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 52 – “Wolterink”

Claas Blits (Amsterdam, 01-09-1779), landbouwer
trouwt in 1802 in Varsseveld met
Gezina Ligterink (Varsseveld, 16-02-1776)

Volgende bewoners:

Hendrikus Jansen (Aalten, 28-08-1804), landbouwer
Antonetta Gesina Brethouwer (Aalten, 12-07-1805)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 62

Hendrikus Jansen (Aalten, 28-08-1804), landbouwer
Antonetta Gesina Brethouwer (Aalten, 12-07-1805)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer
Johanna Hendrika Jansen (Barlo, 26-05-1837)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 62

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer
Johanna Hendrika Jansen (Barlo, 26-05-1837)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 64

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer
(1) Johanna Hendrika Jansen (Barlo, 26-05-1837)
(2) Hanna Willemina te Selle (Woold, 25-12-1832)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 64

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer
Hanna Willemina te Selle (Woold, 25-12-1832)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 57

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 59 > 66

Hendrik Willem Lubbers (Barlo, 02-01-1836), landbouwer

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Jan Willem Westerveld (Dale, 26-11-1857), landbouwer
Johanna Hendrika Lubbers (Barlo, 04-10-1875)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 66 > 71

Jan Willem Westerveld (Dale, 26-11-1857), landbouwer
Johanna Hendrika Lubbers (Barlo, 04-10-1875)

Adresboek 1934

Barlo 71 > 82

J.W. Westerveld

Adresboek 1967

Barlo 82 > Ligterinkweg 1 – “Wolterink”

J.W. Westerveld

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.N-511
FunctieBoerderij
Bouwjaar1903
Monumentnee

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *