’t Bokkel (Groot Bokkel)

Bolwerkweg 7, Barlo

Beschrijving

De geschiedenis van Landgoed ‘Het Bokkel’, vroeger ‘Buckloo’ genoemd, gaat terug tot het jaar 1200.

Archieven

Hofboek Bredevoort 1506-1596

Ca. 1580 – Wessel tho Bockell fraeget eens Ordels nae haeves recht, dwiele her up den have Bockell ein tijt lanck Scholt gewesen und dem hoff seiner dochter Elsken oevergegeven und nu up die lijfftucht van Bockel gegain, off er oeck sall moegen bueten consent des hoffheren und den principalen Scholten tott Bockell tot last desselvigen voers. haves tho Bockell dieselvige lijfftucht of ein deil landes daervan versetten, beschweren offte tho veralieniren. Dat ordell is bestadet an Johan Scholt ten Ahoff.

Johan Scholt them Ahoff an dem dit ordel bestaedet, hefft mit beleerongh der semptliche hoffhorigen nae haves recht erkendt dat Wessel tho Buckell dweil ehr op die lijftucht trecken wurde nijt sall moegen buten consent des hoffheren oder des Prioncipalen besitter des haves dieselvige lifftucht oder ein deel landes dairvan verpanden beschweren oder veralieniren, und begert dat hirvan die utspraek umb beter erkundigungh an Tegeders des haeves tho Stadloen tho doen uthgestalt mach werden een maent tijtz alsdan die erclerongh tho doen.

Hofboek Bredevoort 1598-1686

Hofdag 1625 – Stadtholder Ludolph ter Vijle, Tegeders Bernt schulte ten Borninckhave, Johan Wolterinck, Actum den 14 Augusti 1625.

Erschenen Berntken, weduwe van zal. Warner te Bockell met Jan Wolterinck haren tot deser sacken ercoren und toegelaten Mombaer, und hefft vermitz authoriteit hares Mombaers vorschreven, vrijwillich, welbedechtlick und onwederroeplick haren Soon Wessel te Bockell erfflich overgegeven, gecedeert und transporteert den Hoff thoe Bockell, Indem Kerspel Aelten buerschap Barlo gelegen, mit desselven alinge olde und nije toebehoer und gerechticheit, sijnde den Huijse thoe Bredeforth hoffhorich. Voerbeholden den Hoffheere Sijner genaden gerechticheit, oick haer Cedentinne haer levenlanck lijves und levens noottrufftich onderholdt, und haren anderen twien Kinderen geboerlicke affgoedinge. Deses gecedeert und uthgegaen, Daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap vordere und betere Verschrijvong und vestniss gelaefft nae Havess- und Landtrechte. Sonder exception und argelist.

Voorts erscheen Wessel te Bockell vorschreven und Hendersken Swijtinck sijn Huijsfrow und hebben naest annemongh und acceptatie obgemelten transports, sich uth haren angebornen Vrijen standt den Huijse thoe Bredevoorth Hoffhorich ergeven, der Hoffrechten gelijck andere Hoffhorige Personen tegenieten und missgelden, Edoch twie onbenoembde Kinderen, neffens het tegenwoordige, vrij voerbeholden, Alles sonder exception und argelist.

Verpondingskohier 1647

Buckeloe, Hofgoet ant’huis Bredevoort.
Huis, hoven 1 1/2 sch. boulant 12 mdr., 3de gerve d’uitganck
afgetrocken blijft 51 – 17 -.
Hieronder gehoort een Caeterstede, huis en hof 1 sch. boulant
3 mdr. 25 – 0 -., Wijverock?, zijnde Inslagh, voor 14 dlr. 21 – 0 -.
Een vercken of 4 dlr. en pontschatt. 6 – 0 -.
Eijcken boomen en hegg holt.

Noch Buckelo, weduwe Rullers.
Huis, hof 1 sch. boulant 13 mdr., 3de gerve 108 – 6 -.
Hoeijmaete van 3 daghen maeiens, 2 Verckens of 10 gl.
6 pont vlass 11 – 16 -. En geeft 5 dlr. en pontschatt. 7 – 10 -.
Eijcken boomen, en hegg holt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Kadaster 1832

Aalten B91
Wander ten (op Bokkel) Bokkel en cons.
landbouwer te Aalten, op Groot Bokkel
3060 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Reijntken Schulte te Bockel (Barlo – Barlo < 1578)
Naele ter Neet (Barlo)

Reijntken wordt in het hofboek van Bredevoort genoemd van 1530 tot 1578.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Wessel Wolterinck Schulte te Bockel (Barlo – Barlo, 1580/1581)
Lijse te Bockel (Barlo – Barlo, 1599-1601)

Wessel en Lijse gaven ’t Bokkel over aan hun dochter Elsken en vertrokken naar de ‘lijfftucht van Bockel’.

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Aelbert Oeijinck Schulte ten Bockel (Barlo)
Elsken ten Bockel (Barlo – Barlo, 1590/1591)

Aelbert wordt in het hofboek als Schulte genoemd tussen 1573 en 1578. Hij was als ‘frijman’ geboren en gaf zich in 1571 vrijwillig ‘hofhorich’ aan het Huis Bredevoort.

Volgende bewoners, zwager/broer en schoonzuster (zoon van Wessel en Lijse):

Warner Schulte ten Bockel (Barlo – Barlo, 1624/1625)
Berentken (Greetken) ten Borninckhof (Haart)

Berentken (Greetken) gaf zich in 1616 ‘uth haren angeborenen Vrijen standt den Huijse Bredevoort Hoffhorich‘.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Wessel Schulte ten Bockel (Barlo – Barlo, 1635/1636)
Hendersken Swijtinck (Barlo – Barlo, 1664/1665)

Wessel ten Bockell und Hendersken Swijtinck sijn Huijsfrow hebben sich uth haren angebornen Vrijen standt den Huijse thoe Bredevoorth Hoffhorich ergeven (1625).

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Geert Huijninck alias ten Bockel (Dale – Barlo < 1665)
Hendersken Swijtinck (Barlo – Barlo, 1664/1665)

Geert te Buckell, Eheman van Henrica te Buckell hefft sich uth sijnen Vrijen stant Vrijwillich und walbedachtlick den Huijse toe Bredevoort Hoffhorich gegeven (1639). In 1643 verkocht het echtpaar Rudolph Oeijinck en Lijsbeth ten Bockel, respectievelijk zoon van Aelbert Oeijinck Schulte ten Bockel en Elsken ten Bockel en dochter van Warner Schulte ten Bockel en Berentken (Greetken) ten Borninckhof, hun rechten op ‘het erff en guedt Buckell’ aan Geert Huijninck alias ten Bockel en Hendersken Swijtinck.

Volgende bewoners, zoon van Rudolph Oeijinck en Lijsbeth ten Bockel en schoondochter(s):

Wa(r/n)ner Oenck Schulte te Bockel (Barlo – Barlo < 1672), trouwt
(1) op 10-09-1665 in Aalten met Marie Gi(e/j)sinck (Winterswijk – Barlo 1666)
(2) op 16-12-1666 in Aalten met Trijntjen van Ratum alias Schulten (Ratum – Barlo, 1672)
(3) op 19-10-1673 in Aalten met Aeltjen te Manschot (Harreveld – Barlo, 1677)
(4) op 22-04-1677 in Aalten met Lutte Borninckhof (Haart)

Volgende bewoners, zoon van Warner en Trijntjen en schoondochter(s):

Wessel te Bo(c)kel (Barlo), trouwt
(1) op 15-03-1696 in Aalten met Armgar(d/t) Lomans (Aalten, 03-08-1673 – Barlo < 1722)
(2) op 29-03-1722 in Aalten met Jantje (Jenneken) Scholten (Varsseveld)

Volgende bewoners, zoon van Wessel en Armgar(d/t) en schoondochter(s):

Wa(r/n)der te Bokkel (Aalten, 09-12-1700 – Barlo, 10-05-1779), trouwt
(1) op 10-12-1730 in Aalten met Jenneken Lieverdink / Liefers (Aalten, 20-09-1711 – Barlo, < 1751)
(2) op 12-06-1751 in Aalten met Catharina Kossin(c)k (Winterswijk, 17-02-1706 – Barlo, 15-05-1787)

Volgende bewoners, zoon van Wander en Jenneken en schoondochter:

Willem te Bokkel (Aalten, 25-08-1731 – Barlo, 01-08-1794), trouwt op 25-01-1778 in Aalten met
Aleida Wanders (Winterswijk, 21-08-1757 – Barlo, 26-03-1825)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Antoni(j) ter Neet (Aalten, 06-12-1761 – Barlo, 08-02-1848), trouwt op 02-08-1795 in Aalten met
Aleida Wanders (Winterswijk, 21-08-1757 – Barlo, 26-03-1825)

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 78 – “Groot Bokkel”

Antoni te Neet (Aalten, 06-12-1761 – Barlo, 08-02-1848)
Aleida Wanders (Winterswijk, 21-08-1757 – Barlo, 26-03-1825), weduwe van Willem te Bokkel

Volgende bewoners, zoon van Willem te Bokkel en Aleida Wanders en schoondochter:

Wander te Bokkel (Aalten, 08-04-1781)
Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 90

Wander te Bokkel (Aalten, 08-04-1781)
Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 90

Dela Hondorp (Aalten, 26-04-1791)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Berend te Bokkel (Barlo, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 81

Jan Berend te Bokkel (Barlo, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 81

Jan Berend te Bokkel (Barlo, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 85

Jan Berend te Bokkel (Barlo, 15-04-1821)
Tonia te Bokkel (Aalten, 19-05-1842)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Wander te Bokkel (Barlo, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Bredevoort, 26-03-1875)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 86 > 97

Wander te Bokkel (Barlo, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Bredevoort, 26-03-1875)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 97 > 105

Wander te Bokkel (Barlo, 18-08-1866)
Engelina Swijtink (Bredevoort, 26-03-1875)

Adresboek 1934

Barlo 105 > 134

W. te Bokkel

Adresboek 1967

Barlo 134 > Bolwerkweg 7

J.B. te Bokkel, „op ’t Bokkel”

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.O-1544
FunctieBoerderij
Bouwjaar1805
MonumentGemeentelijk
monument

Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *