Wilhelminastraat 25, Aalten

Zutphens Dagblad, 29 augustus 1952:

Eerste steenlegging wijkgebouw

Voor het bestuur der stichting „Aaltens Gezondheidscentrum” was het Woensdag een heugelijke en vreugdevolle dag daar toen de eerste steenlegging plaats vond voor het wijkgebouw annex badhuis. Om vier uur had zich een groep genodigden met het bestuur verzameld bij het bouwwerk.

De voorzitter, de heer M. Ackerman zei dat het bestuur met vreugde deze steeenlegging gaat verrichten omdat zij een symbool is van de vruchtbare samenwerking van Oranje-Groene en Groene Kruis. Deze vreugde is des te groter omdat dit resultaat tot stand kwam nadat moeilijkheden van allerlei aard zijn overwonnen. Het kan best zijn, aldus de heer Ackerman, dat Aalten daarmee de eerste plaats is waar beide kruisen zijn afgebeeld op een herinneringssteen.

Nadat de dames Knol-Klijn en Brants-Boeve, onder aanwijzing van de architect, de heer Hebly, de steen hadden ingemetseld, bracht de heer G. Roelofsen uit Arnhem, gewestelijk secretaris van het Groene Kruis een gelukwens. Het is, naar spr. zei, de eerste keer dat een wijkgebouw voor ziekenverpleging tot stand komt door samenwerking dezer beide Kruisverenigingen. Hij zal niet nalaten in den lande dit feit aan te halen als lichtend voorbeeld.

Burgemeester van Veen kon in zijn felicitatierede nog een blijde mededeling doen nl. dat G.S. goedkeuring hebben verleend aan het raadsbesluit tot het storten van f 20.000 als fonds perdu voor de Stichting. Namens het Rode Kruis sprak dr. H. Knol die het stichtingsbestuur dank bracht voor de in het nieuwe gebouw beschikbaar komende ruimte voor de colonne Aalten. Na afloop der plechtigheid werd in café Prins Schiller, een thee aangeboden.

Bewoners

Adresboek 1967

Wilhelminastraat 25

Wijkgebouw (Kruisvereniging)
A. Mesu

Tegenwoordig staat op dit perceel een monumentale villa.

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.I-8086
FunctieGezondheidscentrum
Bouwjaar1952
Slooponbekend

Bronnen


Reacties

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *