Polstraat 25, Aalten (verdwenen)

Beschrijving

De opening van de Technische School (LTS) aan de Ludgerstraat in Aalten vond plaats in 1955. In 2007 verdween het markante gebouw weer uit het Aaltense straatbeeld.

Op 8 december 1948 vond een eerste algemene vergadering plaats van de Stichting voor Christelijk Nijverheidsonderwijs te Aalten. In september 1950 kreeg men toestemming om met een technische school te beginnen. De eerste lessen technisch onderwijs gaf men in de voormalige gasfabriek aan de Bredevoortsestraatweg. In deze locatie waren de afdelingen timmeren en machinebankwerken gehuisvest. Het aantal leerlingen bedroeg in dat jaar 55. De theorielessen gaf men in de gebouwen van de Christelijke MULO en de Nederlands Hervormde School.

Op 19 december 1950 stelde het gemeentebestuur van Aalten 4000 vierkante meter grond aan de Polstraat beschikbaar. In 1951 werden de theorielessen gegeven in een lokaal van gebouw Irene. In 1952 keurde het ministerie van Onderwijs het schetsplan voor de bouw goed. Een jaar later vond de aanbesteding plaats. Op 5 november 1953 begon men met de bouw. Deze omvatte twee praktijklokalen, een bouwloods, twee theorielokalen, één tekenlokaal, een hulpgymnastieklokaal annex kantine, een directeurs-, leraren-, conciërge- en administratiekamer.

Opening

Op 10 juni 1955 vond de officiële opening van de Technische School plaats. In 1956 hield men de eerste bouwbespreking met het ministerie in verband met de uitbreiding van de tweejarige naar de driejarige opleiding. Men stelde een voorlopig nieuw lokalenplan vast. Langzamerhand bouwde men meer lokalen bij.

Enkele jaren na de eeuwwisseling verhuisde de school naar een nieuw gebouw aan de Landbouwstraat, nabij het station. De sloop van de oude school volgde in 2007 en daarna lag het voormalige schoolterrein jarenlang braak. In 2023 is de bouw gestart van 56 sociale huurwoningen voor woningbouwvereniging De Woonplaats.

Archieven

Adresboek 1967

Polstraat 25

Chr. Techn. School

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.D-5431
FunctieMiddelbare school
Bouwjaar1955
Sloop2007

Bronnen


Reacties

Eén reactie op “Technische School (LTS)”

  1. gerrit schreurs avatar
    gerrit schreurs

    J.H.(Jan?)Kappers was concierge van deze school,ik vond het een strenge man die de eet pauze op een zelfde manier “voorzat”.Zijn vader had een zelfde functie voor de dependance in de Oude Huishoudschool aan de Haartsestraat,een kleinzoon van de laatste was leraar-timmeren aan de C.T.S.,ook met de naam Jan meen ik.
    Eerst genoemde Jan? Kappers woonde aan de Slingelaan 5 in 1967,was muzikant en gaf ook les aan b.v.kinderen.Slingelaan 5 is nu nog steeds te herkennen als waar de fam.Kappers woonde,zie de in de erfafscheiding verwerkte notenbalk.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *