Menu Sluiten

Boomkamp

Boomkampstraat 30-32, Aalten (verdwenen)

Beschrijving

Boomkamp lag ongeveer op de locatie van de huidige adressen Boomkampstraat 30 en 32. Het verpondingscohier vermeldt in 1647 in het dorp meerdere huizen waar personen met de naam Boomkamp woonden. Waarschijnlijk is dit het juiste huis.

Archieven

Volontaire Protocollen

Johan ten Boomkamp en zijn vrouw Christinen Venderboss kopen op 09-08-1614 een ‘Huiss und Hoff sampt toebehorigen goorden, inden Darpe Aelten‘ dat werd bewoond door Deeffken Anseminck en haar overleden echtgenoot Herman Leverdinck. Op 19-05-1630 geeft Warner Leverdinck genant Tubess, zoon van Herman en Deeffken, aan dat Johan Boomkamp en zijn vrouw Stijntken hem volledig hebben betaald voor zijn rechten op zijn voormalig ouderlijk huis.

Verpondingscohier 1647 dorp Aalten

Jan Boomcamps huis op 10 dlr. 15 – 0 -. Een hof op t’Rodt van 2 sp. 6 – 0 -. Een mdr. op den Esch thientbaer an Hof te Ahave 8 – 6 – 8.

Kadaster 1832

Aalten I263
Gerrit Pakkebier
340 m² huis en erf

Aalten I264
Bernardus Gussinklo
550 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Johan ten Boomkamp
Christinen Venderboss

Volgende bewoner:

Geesken in den Boomkamp (Aalten)

Geesken was weduwe en betaalde de kerckenpacht tussen 1678 en 1683.

Volgende bewoners:

Roelof ten Rule alias Houwers alias in den Boomkamp (Aalten – Aalten < 1703),
trouwt (2) op 24-10-1686 in Aalten met
Geesken Naeldenberghs alias Moddenborg (Aalten)

Roelof in den Boomkamp betaalde in 1690 de kerckenpacht deels door dorsen, plaggen maaien en kruien.

Volgende bewoners, (stief)zoon en (stief(dochter):

T(on/eu)nis ten R(u/oe)le alias in den Boomkamp (Aalten, 26-11-1665 – Aalten < 1733), trouwt op 13-03-1701 in Aalten met
Der(ck)sken (te) Veenhuijs (Aalten, 30-09-1677)

T(on/eu)nis en Der(ck)sken waren stiefbroer en -zuster. Hij was een zoon uit het 1e huwelijk van Roelof ten Rule met Aeltjen Bouwmeesters alias Houwers, zij was een dochter uit het 1e huwelijk van Geesken Naeldenberghs alias Moddenborg met Derck te Veenhuijs.

Volgende bewoners, ongetrouwde halfbroer/zwager, zoon van Roelof en Geesken:

Hen(d)rick ten R(u/oe)le alias in den Boomkamp (Aalten, 06-11-1687)

T(on/eu)nis en Hen(d)rick in den Boomkamp betaalden de kerckenpacht voor 1719 en 1720.

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Roelof in den Boomkamp (Aalten, 13-06-1706 – Aalten, 22-01-1779), trouwt (1) op 24-05-1733 in Aalten met
Mechtelt R(ou/oe)hof (Aalten, 23-06-1700 – Aalten, 1736-1739)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Roelof in den Boomkamp (Aalten, 13-06-1706 – Aalten, 22-01-1779), trouwt (2) op 11-04-1739 in Aalten met
Enneke Broekmans (Aalten – Aalten, 13-08-1769)

Splitsing van het huis in een oostelijk en een westelijk gedeelte.

Bewoners westelijk gedeelte:

Bewoners oostelijk gedeelte:

Volgende bewoners, dochter van Roelof en Enneken en schoonzoon:

Pet(rus/er) Degen(aa/e)r(s) (Aalten – Aalten, 15-01-1771)
trouwt op 26-07-1765 in Aalten met
Magteld / Mech(t)elt Boomkamp (Aalten, 17-09-1741 – Aalten, 21-02-1806)

Peter Degener was volgens vermelding in Tuteele en Curateele met zijn vrouw ook al eigenaar van het ½ Boomkamp.

Volgende bewoners, dochter van Roelof en Enneken en schoonzoon:

Wander Ligterink (Aalten, 20-04-1749 – Aalten, 30-12-1827)
trouwt op 27-09-1772 met
Magteld / Mech(t)elt Boomkamp (Aalten, 17-09-1741 – Aalten, 21-02-1806)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Wander Ligterink (Aalten, 20-04-1749 – Aalten, 30-12-1827)
trouwt op 28-06-1807 met
Hendrina te H(u/e)n(ne)pe (Aalten, 01-08-1762 – Aalten, 11-10-1831)

Volgende bewoners:

Volgende bewoners, dochter van Roelof en Enneken en schoonzoon:

Derk Lui(j)ten (Aalten, 29-09-1737 – Aalten, 12-07-1812)
trouwt (1) op 06-01-1760 in Aalten met
Teuniske(n) Boomkamp (Aalten, 07-03-1734 – Aalten, 05-05-1781)

Afgoeding door Derk Luiten weduwnaar van Teunisken Boomkamp aan zijn drie onmondige kinderen, waarbij word toegedeeld aan hem Derk Luiten ‘den halven Boomkamp, zoo van ’t huis (en wel de zijde van ’t huis na ’t oosten) als van den daaraan gelegen hof en landerijen, waar van de andere helft aan Wander Ligterink toebehoort‘ (Volontaire Protocollen 03-10-1781).

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Derk Lui(j)ten (Aalten, 29-09-1737 – Aalten, 12-07-1812)
trouwt (2) op 28-10-1781 in Aalten met
Janna (Klein) Hondorp (Aalten, 25-11-1742 – Aalten, 07-04-1812)

Volgende bewoners, zoon van Derk en Teuniske(n) en schoondochter:

Hendrik Jan Lui(j)ten / Lutten (Aalten, 12-08-1764 – Aalten, 19-01-1815)
trouwt (1) op 29-10-1797 in Aalten met
Alei(j)da Essink (Aalten, 17-01-1762 – Aalten, 01-05-1805)

Volgende bewoners, weduwnaar en 2e echtgenote:

Hendrik Jan Lui(j)ten / Lutten (Aalten, 12-08-1764 – Aalten, 19-01-1815)
trouwt (2) op 06-10-1805 in Aalten met
Christina Alei(j)da Koo(ps/bes) (Dale, 04-02-1774 – Aalten, 23-07-1806)

Volgende bewoners, weduwnaar en 3e echtgenote:

Hendrik Jan Lui(j)ten Lutten (Aalten, 12-08-1764 – Aalten, 19-01-1815)
trouwt (3) op 19-04-1807 in Aalten met
Christina (Catharina) Hond(a/o)rp (Lintelo, 09-09-1782 – Aalten, 18-05-1854)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Bevolkingsregister 1823-1838

Aalten 234

G(a/e)rrit Pakkebier (Barlo, 12-12-1772 – Aalten, 02-08-1847), timmerman
trouwt op 29-04-1810 in Aalten met
Alei(j)da Nonho(v/f) (Dale, 24-03-1789 – Aalten, 24-02-1854)

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Aalten 233

Bernardus Gussin(c/k)lo (Aalten, 13-05-1788 – Aalten, 16-01-1858), timmerman
trouwt op 15-03-1816 in Aalten met
Christina (Catharina) Hond(a/o)rp (Lintelo, 09-09-1782 – Aalten, 18-05-1854)

Bevolkingsregister 1838-1850

Aalten 217 (Nieuwstraat)

Arent Jan Scholten (Aalten, 09-11-1800 – Aalten, 19-05-1847)
Berendina Pakkebier (Aalten, 16-07-1816 – Aalten, 30-12-1882)

Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Aalten 216 (Nieuwstraat)

Bernardus Gussin(c/k)lo (Aalten, 13-05-1788 – Aalten, 16-01-1858)
Christina (Catharina) Hond(a/o)rp (Lintelo, 09-09-1782 – Aalten, 18-05-1854)

Bevolkingsregister 1850-1860

Aalten 217 (Nieuwstraat)

Garrit Jan Kempink (Lintelo, 25-10-1819 – Aalten, 07-09-1857), landbouwer
Berendina Pakkebier (Aalten, 16-07-1816 – Aalten, 30-12-1882)

Aalten 216 (Nieuwstraat)

Bernardus Gussin(c/k)lo (Aalten, 13-05-1788 – Aalten, 16-01-1858), timmerman
Christina (Catharina) Hond(a/o)rp (Lintelo, 09-09-1782 – Aalten, 18-05-1854)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Peter Arnoldus Gussinklo (Aalten, 07-05-1822 – Aalten, 18-11-1892), timmerman
Johanna Bernhardina Baumann (Oeding, 24-02-1828 – Aalten, 06-03-1888)

Bevolkingsregister 1860-1870

Aalten 217

Garrit Jan Kempink (Lintelo, 25-10-1819 – Aalten, 07-09-1857), arbeider
Berendina Pakkebier (Aalten, 16-07-1816 – Aalten, 30-12-1882)

Aalten 216

Peter Arnoldus Gussinklo (Aalten, 07-05-1822 – Aalten, 18-11-1892), timmerman
Johanna Bernhardina Baumann (Oeding, 24-02-1828 – Aalten, 06-03-1888)

Bevolkingsregister 1870-1880

Aalten 289

Garrit Jan Kempink (Lintelo, 25-10-1819 – Aalten, 07-09-1857)
Berendina Pakkebier (Aalten, 16-07-1816 – Aalten, 30-12-1882)

Volgende bewoners, zoon van Arent Jan en Berendina en schoondochter:

Gerrit Hendrik Scholten (Aalten, 07-09-1843 – Aalten, 20-04-1893), klompenmaker
Gesina Hendrika te Slaa (Aalten, 28-12-1837 – Aalten, 17-02-1915)

Aalten 288

Peter Arnoldus Gussinklo (Aalten, 07-05-1822 – Aalten, 18-11-1892), timmerman
Johanna Bernhardina Baumann (Oeding, 24-02-1828 – Aalten, 06-03-1888)

Bevolkingsregister 1880-1890

Aalten 329

Gerrit Hendrik Scholten (Aalten, 07-09-1843 – Aalten, 20-04-1893), landbouwer
Gesina Hendrika te Slaa (Aalten, 28-12-1837 – Aalten, 17-02-1915)

Aalten 328

Peter Arnoldus Gussinklo (Aalten, 07-05-1822 – Aalten, 18-11-1892), timmerman, fabr.arb.
Johanna Bernhardina Baumann (Oeding, 24-02-1828 – Aalten, 06-03-1888)

Bevolkingsregister 1890-1900

Aalten 322

Gerrit Hendrik Scholten (Aalten, 07-09-1843 – Aalten, 20-04-1893), landbouwer
Gesina Hendrika te Slaa (Aalten, 28-12-1837 – Aalten, 17-02-1915)

Aalten 321

Peter Arnoldus Gussinklo (Aalten, 07-05-1822 – Aalten, 18-11-1892), fabr.arbeider

Volgende bewoners, dochter en schoonzoon:

Louwrens Prins (Aalten, 24-04-1847 – Aalten, 21-01-1931), timmerman
Dina Gussinklo (Aalten, 02-05-1861 – Aalten, 03-09-1939)

Bevolkingsregister 1900-1910

Aalten 371 > 607

Gesina Hendrika te Slaa (Aalten, 28-12-1837 – Aalten, 17-02-1915)

Aalten 373 > 608

Louwrens Prins (Aalten, 24-04-1847 – Aalten, 21-01-1931), timmerman
Dina Gussinklo (Aalten, 02-05-1861 – Aalten, 03-09-1939)

Bevolkingsregister 1910-1920

Aalten C607

Gesina Hendrika te Slaa (Aalten, 28-12-1837 – Aalten, 17-02-1915)

Volgende (hoofd)bewoner, zoon:

Aalten C607 > D721

Hendrik Scholten (Aalten, 02-02-1876 – Aalten, 08-09-1945), timmerman

Volgende (hoofd)bewoner, broer:

Bernardus Scholten (Aalten, 29-11-1877 – Aalten, 09-02-1963), metselaar

Aalten C608 > D722

Louwrens Prins (Aalten, 24-04-1847 – Aalten, 21-01-1931), timmerman
Dina Gussinklo (Aalten, 02-05-1861 – Aalten, 03-09-1939)

Adresboek 1934

Aalten D721 > Boomkampstraat 20

B. Scholten

Aalten D722 > Boomkampstraat 24

Wed. L. Prins

Adresboek 1967

Boomkampstraat 20

G.J. Krieger

Boomkampstraat 24

D.H. Kuiperij

Fouten voorbehouden. Heeft u correcties en/of aanvullende informatie? Reageer dan onderaan deze pagina.

Kenmerken

Kadastraal nr.I-11224/11920
FunctieBoerderij
Bouwjaaronbekend
Slooponbekend

1 reactie

  1. gerrit schreurs

    Ik kan hier niets nader over vertellen.Wel dat er voorbij deze woningen en achter de Zuiderkerk,de weide die er toen was,de Polstraat en de spoorlijn en de fabriek van N.V. Martin,later Agave er in de weide ’s winters werd geschaatst.N.V. Martin was toen Polstraat 64.Daar tegenover,nu Koopmanstraat 81 en toen Polstraat 51 was een buurtwinkel gevestigd,nog steeds zichtbaar aan de voorgevel van het pand.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen