Menu Sluiten

Nijhof I

Nijhofsweg 6a, Barlo

Nijhof, Nijhofsweg 6a, Barlo

Rijksmonument

Bouwjaar: 1882

Geschiedenis

Boerderij Nijhof is al een oud erf en wordt in 1331 voor het eerst genoemd in een Latijnse akte van het Klooster in Vreden: “Item Bernardus dictus Paschedach colens anno Domini MCCCXXXI curtum dictam Nienhof in Alten dicitur ecclesie attinere, sed dubium dicitur esse, utrum sit cerocensualis an servus.

Op Nienhof woont dus ene Bernardus Paschedach en het klooster vraagt zich af of het wel bij het klooster hoort en of het horig of alleen tijnsplichtig is. Later in hetzelfde jaar komt men tot de conclusie dat het bij het klooster hoort. Of het tijnsplichtig of horig is wordt niet duidelijk. Ondanks het feit dat Nienhof duidt op een nieuwe boerderij, duidt het feit dat het ‘curtum’ (=hof) wordt genoemd erop dat het geen kleine boerderij was.

Ergens in de honderd volgende jaren moet de boerderij in het bezit zijn gekomen van het klooster Schaer of Nazareth. Hier is geen akte van bekend, maar in ieder geval was het in 1457 in het bezit van het klooster Schaer. Het blijkt tijnsplichtig te zijn, en mogelijk was het dat dus ook in 1331.

In 1580 wordt nog eens bevestigd door de toenmalige prior, dat Nijenhove tot de ‘tynslude’ hoorde. Rond die tijd werd het klooster opgeheven en werden de boerderijen van het klooster geestelijke goederen ten behoeve van de nieuwe protestantse kerk.

In een van de weinige overgeleverde stukken worden de inkomsten uit Nijhof in 1580 beschreven:

Nijhof, Barlo - 1580

Blijkbaar leefde toen Anna ten Nijenhave op de boerderij. Zij bracht 24 molder rogge als derde garve op, wat voor Aaltense begrippen erg veel was, ondanks de oorlogstijd.

Verpondingskohier 1947

In het Verpondingskohier van 1647 werd Nijhof vermeld als een geestelijk goed:

Nieuhof, Geestelick. Huis, hof 1 sch. boulant 15 mdr., 3de gerve
Van Sijn hoeijmaete geeft hij 3 dlr. 4 – 10 -.
Pacht 88 dlr. afgetrocken 7 sch. rogg., blijft 122 – 10 -.
Eijcken boomen en Hegg holt.

Bovendien had Jan Nijhof als toenmalige bewoner nog op “Kempinck 2 1/2 mdr. uitganck afgetrocken, blijft 17 – 7 – 8.

De totale afdracht voor de verponding was hiermee bijna 140 Daler. Wat afdracht betreft, maar ook wat landbezit betreft was Nijhof daarmee een van de grootste boerderijen van Aalten. Ondanks deze grootte is Nijhof nooit Scholte geweest. Hoewel men in Barlo spreekt over Scholte Nijhof, is deze term waarschijnlijk pas in de 19e eeuw ontstaan en gebaseerd op de grootte. Pas in de 20e eeuw met de bouw van de villa kreeg boerderij Nijhof ook het aanzien van een scholte.

Nijhof had wel zijn eigen rot en Jan Nijhof was bij de verponding ook betrokken en tekende met zijn merk (een ploegstrang):

Handtekening Jan Nijhof

Dit merk werd door veel boeren gebruikt. Pas zijn kleinzoon Lubbert kon rond 1725 zijn eigen naam schrijven.

Tot eind 20e eeuw is de boerderij als boerderij in gebruik geweest. De villa is geheel gerestaureerd, maar de oude boerderij is – ondanks dat het een rijksmonument is – volledig vervallen.

Bewoners

Afgezien van Bernardus Paschedach in 1331 zijn er tot 1580 nog geen bewoners gevonden.

In 1580 wonen op Nijhof: 

Anna Nijenhove en haar dochter Elske (Bron: register van het klooster Schaer 1580-1581)

Hoe de bewoningsgeschiedenis zich na 1580 ontwikkelt is niet helemaal duidelijk, maar in 1617 duiken Warner en Wendele Nijenhove op in de volontaire protocollen. Hun nakomelingen blijven 150 jaar op Nijhof wonen.

Warner Nijenhove (Aalten, ca. 1585 – Aalten, vóór 1634), trouwt ca. 1610 te Aalten met
Wendele Nijenhove (Aalten, ca. 1590)

Kinderen:

 1. Jan Nieuwhoff (Aalten, ca. 1615 – Barlo)
Volgende bewoners, zoon Jan:

Jan Nieuwhoff (Aalten, ca. 1615 – Barlo), Rotmeester, trouwt te Aalten
(1) ca. 1640 met Geesken Lenckhoff, geb. Aalten omstr. 1618, dr. van Hendrik
(2) ca. 1650 met Hilleken Lenckhoff, geb. Aalten omstr. 1630, dr. van Hendrik

Mogelijk is de naam van Jan’s eerste vrouw in het lidmatenregister een vergissing. Uit o.a. een acte in het Volontair Protocol van Bredevoort van 13-07-1639 valt op te maken dat zijn eerste vrouw Geesken waarschijnlijk geen Lenckhof maar Welpsshoff heette.

Nijhof, Barlo - Lidmaten kerk Aalten 1645
Jan Nieuwhoff en Geesken Lenckhoff, lidmaten van de kerk in Aalten, 1645

Uit het eerste huwelijk:

 1. Warner Nieuwhoff (Barlo, ca. 1640)
 2. Wendele Nieuwhoff (Aalten, ca. 1646), trouwt op 11-03-1666 in Aalten met Hendrik Winkelhorst; hij hertrouwt 13-06-1680 in Aalten met Geertjen Zwietink
 3. Hendersken Nieuwhoff (Aalten, ca. 1648), trouwt in Aalten met Derck ten Passche

Uit het tweede huwelijk:

 1. Hendrik Nieuwhoff (Aalten), tr. Aalten 11-03-1683 met Lijsken Wicherts, geb. Aalten, wed. van Berent Wicherts. Ze heten daarna Wijcherts.
 2. Coene Nieuwhoff (Aalten), trouwt in Aalten (1) op 10-03-1689 met Jan ter Neet, (2) in maart 1698 met Derksken Overkempink en (3) in juni 1704 met Hilleken te Sligt
 3. Geert Nieuwhoff (Aalten), tr. Aalten 24-08-1690 Griete Lieverdincks, geb. Aalten; ze heten daarna Leefers. Zij hertr. Aalten aug. 1700 Beert Hinkamp.
 4. Willem Nieuwhoff (Aalten), tr. Aalten 16-03-1690 Fije Overkempincks, geb. Aalten, dr. van Hendrik Overkempink; ze heten daarna Overkempink.
 5. Lammert Nieuwhoff, (Aalten, okt. 1664), trouwt in Aalten (1) nov 1696 met Geesken Wensink, wed. van (1) Jeurden Wensinck en (2) Hendrik ter Beest en (2) 26-08-1703 met Mette te Hengeveld, d.v. Jan

Hun kinderen vertrekken begin 18e eeuw naar Zoelen. Zij volgen later. Ze noemen zich Wensink, maar in Zoelen, gaan ze weer Nijhof heten.

Volgende bewoners, zoon Warner:

Warner Nieuwhof (Barlo, ca. 1640), landbouwer, trouwt in Aalten
(1) op 12-08-1666 met Hendersken te Passche (Aalten)
(2) op 06-03-1681 met Hilleken Wamelincks (Vragender – Aalten, 1681), dr. van Hendrik Wamelinck
(3) op 13-08-1682 met Hendersken Neerhof (Dale), d.v. Hendrik en Deve Neerhof en wed. van Lubbert Luijten

Uit het eerste huwelijk:

 1. Geesken Nijhof (Aalten, 22-12-1667), trouwt (1) op 25-01-1691 in Aalten met Berent Tolkamp en (2) in febr. 1694 in Aalten met Thobe Neerhof
 2. Geert Nijhof (Aalten, 10-07-1670), trouwt op 28-10-1708 in Aalten met Hendersken Kossink
 3. Jan Nijhof (Aalten, 16-11-1673)
 4. Jeurden Nijhof (Aalten, 14-09-1678)

Uit het derde huwelijk:

 1. Lubbert (Aalten, 31-08-1684)
 2. Hendrik Nijhof (Aalten, 17-04-1687), trouwt op 13-05-1717 in Aalten met Tonniske Weggelaars; ze heten daarna Weggelaars
 3. Tobe Nijhof (Aalten, 06-04-1690)
 4. Gerrit Nijhof (Aalten, 08-04-1694), trouwt op 27-05-1722 met Engele Kleuvers; ze heten daarna Kleuvers
Volgende bewoners, zoon Lubbert en echtgenote:

Lubbert Nijhof (Aalten, 31-08-1684), trouwt in Aalten
(1) op 25-10-1711 met Beerndeke Wissink (Varsseveld), d.v. Reijnd
(2) op 25-04-1728 met Maria Pillen (Aalten)

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Henric Nijhof (Aalten, 30-10-1712)
 2. Reijner Nijhof (Aalten, 28-06-1715)
 3. Lijske Nijhof (Aalten, 17-02-1717)
 4. Jan Nijhof (Aalten, 30-03-1718), tr. Aalten 18-03-1752 Gerritjen Luiten (Aalten – Aalten, feb. 1772), dr. van Teunis, ze heten daarna Bruining
 5. Warner Nijhof (Aalten, 14-12-1721), tr. Aalten 19-05-1764 Janna Straks (Aalten), ze heten daarna Straks
 6. Garrijt Jan Nijhof (Barlo, 19-05-1726 – Winterswijk, 21-02-1775), tr. Winterswijk 09-07-1761 Janna Geertruida Knuivers, ged. Winterswijk 13-10-1729, dr. van Jan Knuijvers en Aeltjen Nijenhuis en wed. van Berent Stottelers
Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Henric Nijhof (Aalten, 30-10-1712 – Aalten, <1750), trouwt in juni 1746 te Aalten met
Jenneken Zwitink, zij hertrouwt op 25-04-1750 in Aalten met Jan Broens

Kinderen:

 1. Berendina Nijhof (Aalten, 15-12-1748 – Aalten, 20-05-1772).
Volgende bewoners, weduwe en 2e echtgenoot:

Jan Broens (geb. De Heurne, ged. Dinxperlo, 15-11-1722 – Aalten, 16-09-1802), z.v. Cornelis en Marija Reussink, trouwt op 25-04-1750 te Aalten met
Jenneken Zwitink (Aalten, begr. ald. 16 febr. 1811), d.v. Berent en wed. van Henric Nijhof

Kinderen:

 1. Barend Hendrik Nijhof (Aalten, 20-06-1751 – Aalten, 17-12-1820)
 2. Garrit Jan Nijhof (Aalten, 26-05-1754 – Aalten, 23-07-1820), ondertr. 03-05-1790 te Aalten met Jenneken Freers
 3. Derk Willem Nijhof (Aalten, 13-01-1757 – Aalten, 28-03-1814)
 4. Alida Nijhof (Aalten, 17-02-1760 – Aalten, 14-05-1845)
 5. Maria Nijhof (Aalten, juni 1763 – Aalten, 26-06-1853)
 6. Jacoba Nijhof (Aalten, jan. 1767 – Aalten, juli 1850)
 7. Cornelis Nijhof (Aalten, 30-12-1770 – Aalten, jan 1826)
Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Bevolkingsregister 1823-1850

Barlo 29 – “Nijhof”

Derk Willem Nijhof of Broens (Aalten, 13-01-1757 – Aalten, 28-03-1814), trouwt op 13-07-1800 te Aalten met
Johanna Maria te Bokkel (Aalten, 17-05-1777)

Kinderen:

 1. Johanna Maria Nijhof (Aalten, 28-05-1801)
 2. Berendina Nijhof (Aalten, 28-11-1803 – Aalten, 15-07-1894)
 3. Jan Hendrik Nijhof (Aalten, 06-12-1805 – Aalten, 15 mei 1879)
 4. Dela Willemina Nijhof (Aalten, 24-12-1807 – Aalten, 27-06-1842)
Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Jan Hendrik Nijhof (Aalten, 06-12-1805 – Aalten, 15 mei 1879), trouwt op 30-11-1843 te Aalten met
Wandrina Aleida te Bokkel (Aalten, 31-10-1817)

Kinderen:

 1. Janna Willemina Nijhof (Aalten, 1844 – Aalten, 15-06-1856)
 2. Derk Willem Nijhof (Aalten, 12-08-1846 – Aalten, 27-09-1884)
 3. Dela Willemina Nijhof (Aalten, 17-11-1848)
 4. Wander (Aalten, 29-10-1850)
 5. Jan Derk Nijhof (Aalten, 09-07-1853 – Aalten, 12-10-1909)
 6. Aleida Berendina Nijhof (Aalten, 04-06-1856 – Aalten, 05-01-1896)

Bevolkingsregister 1850-1860

Barlo 38

Jan Hendrik Nijhof (Aalten, 06-12-1805)
Wandrina Aleida te Bokkel (Aalten, 31-10-1817)

Bevolkingsregister 1860-1870

Barlo 38

Jan Hendrik Nijhof (Aalten, 06-12-1805)
Wandrina Aleida te Bokkel (Aalten, 31-10-1817)

Bevolkingsregister 1870-1880

Barlo 38

Jan Hendrik Nijhof (Aalten, 06-12-1805)
Wandrina Aleida te Bokkel (Aalten, 31-10-1817)

Bevolkingsregister 1880-1890

Barlo 38

Wandrina Aleida te Bokkel (Aalten, 31-10-1817)

Volgende bewoners, zoon en schoondochter:

Wander Nijhof (Aalten, 29-10-1850)
Hendrika Gesiena Berenschot (Winterswijk, 18-05-1862)

Bevolkingsregister 1890-1900

Barlo 27

Wander Nijhof (Aalten, 29-10-1850)
Hendrika Gesiena Berenschot (Winterswijk, 18-05-1862)

Bevolkingsregister 1900-1910

Barlo 28 > 30

Wander Nijhof (Aalten, 29-10-1850)
Hendrika Gesiena Berenschot (Winterswijk, 18-05-1862)

Bevolkingsregister 1910-1920

Barlo 30 > 29

Wander Nijhof (Aalten, 29-10-1850)
Hendrika Gesiena Berenschot (Winterswijk, 18-05-1862)

Zoon Jan Hendrik Willem Nijhof verhuist in deze periode naar het naastgelegen Barlo 30/1.

Adresboek 1934

Barlo 29 > 53

Wed. H.J. Oosterink

Adresboek 1967

Barlo 53 > Straksweg 2

D.H. Oosterink

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen