Menu Sluiten

Rusthuis Avondvrede

Hogestraat 84, Aalten

Rusthuis Avondvrede, Hogestraat, Aalten
Advertentie voor 'Huize Avondvrede', door Piet te Lintum
Advertentie voor ‘Huize Avondvrede’, door Piet te Lintum

Rusthuis Avondvrede aan de Hogestraat werd in oktober 1885 geopend als ‘Oude Mannen- en Vrouwenhuis’ van de hervormde gemeente in Aalten. Het tehuis was oorspronkelijk deels ingericht als boerderij, waar de bewoners, voor zover daartoe in staat, op de bijbehorende landerijen moesten werken voor de kost. In 1935 verbouwde en moderniseerde men het pand tot het bejaardentehuis ‘Avond-vrede’.

Tot 1904 beheerde de hervormde gemeente ook nog een Gasthuis/Armenhuis aan de toenmalige Gasthuisstraat, tegenwoordig Haartsestraat. De oudjes daar op dat moment nog woonden verhuisden naar het Rusthuis aan de Hogestraat.

Ziekenhuis

Kort na 1908 waren er in Aalten plannen voor een ziekenhuis. Dit wilde men onderbrengen in het rusthuis aan de Hogestraat. Het was een initiatief van de Nederlands Hervormde vereniging voor ziekenverpleging die in 1904 was opgericht. Een door deze vereniging aangestelde verpleegster woonde in het rusthuis. “De zaal thans in gebruik door de naaivereniging zal tot ziekenzaal ingericht worden, terwijl de aangrenzende vertrekken tot verdere daarvoor bestemde doeleinden zullen worden gebruikt“, zo meldde de plaatselijke pers.

De bedoeling was “om het personeel van de ziekenverpleging met één te vermeerderen“. Uit het reglement lezen we dat het ziekenhuis is bestemd “voor lijders aan niet besmettelijke ziekten. In de regel worden slechts opgenomen zij, die lijdende zijn aan snelverloopende acute ziekten. De kosten van de verpleging bedragen f 0,80 tot f 1,50 per dag, ter beoordeling van het comité“.

Het ziekenhuis werd in de loop van 1909 geopend. In het eerste jaar werden er twaalf patiënten opgenomen, waarvan er vier overleden, samen 166 verpleegdagen. In 1910 waren er acht patiënten met 222 verpleegdagen, in 1911 zeven patiënten met 343 verpleegdagen. Het aantal patiënten nam in de volgende jaren af en het aantal verpleegdagen werd aanzienlijk minder. In 1912 slechts 59 verpleegdagen. Het jaar 1915 telde nog 134 verpleegdagen en 1916 slechts 35 met twee patiënten. Van de tijd daarna ontbreken de gegevens.

Tweede Wereldoorlog

Begin jaren dertig waren er weer plannen om een ziekenhuis in het rusthuis onder te brengen. De crisistijd maakte de plannenmakers voorzichtig. Later overwoog men om het magazijn, de wacht- en hoogtezonkamer uit het Rusthuis te verwijderen. De Vereniging zou dan zorgen voor een apart gebouw op het terrein voor deze doeleinden. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog deed het rusthuis, dat inmiddels de naam ‘Avondvrede’ had gekregen, een tijdlang dienst als noodziekenhuis.

De hervormde gemeenten te Aalten, Bredevoort en Lichtenvoorde richtten in 1967 gezamenlijk de Hervormde stichting Bejaardencentrum Aalten op. Deze stichting werd naderhand omgedoopt tot stichting Bejaardencentrum ’t Hoge Veld. De laatste bewoners van Rusthuis Avondvrede vertrokken in 1970 naar het door de stichting gebouwde bejaardencentrum ’t Hoge Veld te Aalten.

Cederhof

Na het vertrek van oudjes kreeg Rusthuis Avondvrede een nieuwe bestemming en ook een nieuwe naam. Op 2 november 1970 vond de officiële opening plaats van de Cederhof als gezinsvervangend tehuis. Het monumentale pand aan de Hogestraat werd daarmee de eerste woonvoorziening in Aalten voor mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig is het één van de woonlocaties van zorgaanbieder Estinea.

Bronnen

Bewoners Huize Avondvrede, 1967
Bewoners Huize Avondvrede, 1967

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen