Menu Sluiten

De Heuvel

Heuvelweg 6-8, Lintelo

De Heuvel, Heuvelweg 6-8, Lintelo
Foto: Arnold Arentsen

Geschiedenis

Rechterlijk Archief Bredevoort

Sabbati 2 Septembris A° 1615 – Statholder Joannes ter Woert, Cornoten Peter Cloeck, Johan ten Berge.

Erschenen Henrick ter Clincke voer sich Aelken sijne huijssfrouw, daervoer hij wegen ratification deses cavierde, Johan Cappers, Fenne eheluide, und Derick ten Lohuis Geesken eheluide, die bekanden voer sich, huijsfrow vorschreven und haren erven, voer eine walbetaelte Summa geldes, rechtes steden ewigen und onwedderroeplicken erffkoips avergelaten und verkofft toe hebben Henrick ten Hoevel, Geesken sijner huisfrouwen und haren tuischen hunluijden getuigten und nalatenden beijden Kinderen und deren erven, haer Andeell, recht und gerechticheit des Hoevels Huijs und Hoffs inden Kerspell Aelten, buerschap Lintell in hare voor und bepalong gelegen, f. 52 – mit desselven alinge toebehoer und gerechticheitt und sijn deses in behueff Haeres Vaders Henrichen Hoevelmans vorschreven, Geesen sijner huisfrouwen, haren tuischen beijden procrirten Kinderen, und deren Erven, erfflick gecediert und uthgegaen, und hebben daerop mit hant, halm und monde vertegen, waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Edoch hun den Cedenten tijt des Vaders dootlicken affscheidts tot andere sijnen Nalatenschap gelijck anderen sijnen Kinderen hare successie und erffall nae Landtrechte voerbehalden. Alles sonder exception und argelist. Mit verner condition und bedinge, daer de Vader Henrick Hoevelman, sampt huijsfrow und harer beijder Kinder sonder nagelatene hares lijves erven doodts verfahren wurden, dat alssdan sowall on gemelte Huijss, Schoppe und Hoff sampt toebehoer und gerechticheit als andere hare Nalatenschap, op hun Cedenten vorschreven und haren erven erven und verfallen sullen, mits dat sie haer Geeskens itzige Hoevelmans huisfrow negsten erven eins Eene Rosenobell und twie Rijcxdaler toe entrichten sullen geholden sijn. Alles sonder exception und argelist.

Kadaster 1832

Heuvelweg 6

Aalten H15
Hermanus te Slaa
240 m² huis, schuur en erf

Heuvelweg 8

Aalten H14
H. te Renssink te Aalten
360 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Hier lopen we tegen iets geks aan: Als we vanaf de huidige adressen, Heuvelweg 6 en 8, terugzoeken, begint de nummering vóór 1910 uit elkaar te lopen. Dat ligt niet erg voor de hand, dus waarschijnlijk klopt er iets niet in onderstaande bewonersreeksen. Nader uit te zoeken en als u het weet, horen we het graag!

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 159c

Jan Willem Lievers (Aalten, 05-01-1860)
Johanna Vrieze (Wisch, 06-08-1861)

Lintelo 166b

Hendrik Willem Schoppers (Aalten, 07-03-1858)
Daadje Heusinkveld (Aalten, 19-12-1864)

Anton Betting (Aalten, 02-10-1863)
Johanna Grada Mölders (Aalten, 08-10-1868)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 168a > 180a

Jan Willem Lievers (Aalten, 05-01-1860)
Johanna Vrieze (Wisch, 06-08-1861)

Evert Jan Nijenes (Wisch, 14-11-1870)
Aleida Everdina Helmink (Aalten, 05-08-1876)

Lintelo 177b > 180

Anton Betting (Aalten, 02-10-1863)
Johanna Grada Mölders (Aalten, 08-10-1868)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 180a > 195a

Evert Jan Nijenes (Wisch, 14-11-1870)
Aleida Everdina Helmink (Aalten, 05-08-1876)

Lintelo 180 > 195

Anton Betting (Aalten, 02-10-1863)
Johanna Grada Mölders (Aalten, 08-10-1868)

Adresboek 1934

Lintelo 195a > 252a

E.J. Nijenes

Lintelo 195 > 252

A. Betting

Adresboek 1967

Lintelo 252a > Heuvelweg 6

J. Lammers

Lintelo 252 > Heuvelweg 8

J.J. Tekampe

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen