Menu Sluiten

Lensink

Klokkemakersweg 10, IJzerlo

Geschiedenis

In 1381 werd door de heer van Anholt genoteerd, dat hij jaarlijks 13 schepel rogge en de smalle tiend uit Lensync ontving. De boerderij was een leengoed van de heer van Anholt, die in 1402 Johan te Rule ermee beleende, die in 1425 Johan Lensinck werd genoemd, of door deze werd opgevolgd. In 1464 nam Ebbert Lensynck als nieuwe leenman 60 gulden op, waarvoor hij als rente 6 mud rogge per jaar zou geven. In 1505 droeg Griete ten Ruell, die getrouwd was met Willem Schut, de boerderij, zoals door haar geërfd van haar broeder Elbert Lensinck, op aan de heer van Anholt. Deze zou haar levenslang 5 mud rogge per jaar uitkeren en na haar dood aan haar man nog twee jaar lang. De rogge zelf zou komen uit het goed Eskink. Nog in 1618 behoorde de boerderij aan de heer van Anholt. Er behoorde toen 6 molder bouwland, 3 dag maaien aan groenland en twee voer hooiland bij. In 1647 blijkt de heer van Anholt de boerderij verkocht te hebben aan de rentmeester Jan van Haegen.

Bron: ‘IJzerLoe of Nestiezeren’, red. H.J.Westervelt, Aalten, 1983

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Lensinck, Rentmr. Jan van Haegen.
Huis, hof 2 sp. boulant 6 1/2 mdr., derde gerve 54 – 3 -.
Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

IJzerlo 48, Lensink, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten F575
G.J. Hilbelink
3650 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Lensink”

IJzerlo 48

Gerrit Jan Hilbelink (Winterswijk, 22-07-1759)
Catharina Tambel (Aalten, 01-03-1758)

Arent Jan Hilbelink (Aalten, 16-09-1788)

Bevolkingsregister 1850-1860

IJzerlo 63

Arent Jan Hilbelink (Aalten, 16-09-1788)

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)
Berendina Hilbelink (Aalten, 17-02-1827)

Bevolkingsregister 1860-1870

IJzerlo 63

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)
Berendina Hilbelink (Aalten, 17-02-1827)

Bevolkingsregister 1870-1880

IJzerlo 65

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)
Berendina Hilbelink (Aalten, 17-02-1827)

Bevolkingsregister 1880-1890

IJzerlo 65

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)
Berendina Hilbelink (Aalten, 17-02-1827)

Bevolkingsregister 1890-1900

IJzerlo 65

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)

Johan Bernard Korten (Aalten, 20-09-1851)
Janna Geertruid Ormel (Aalten, )

Bevolkingsregister 1900-1910

IJzerlo 70 > 88

Gerrit Hendrik Korten (Aalten, 30-08-1826)

Johan Bernard Korten (Aalten, 20-09-1851)
Janna Geertruid Ormel (Aalten, )

Bevolkingsregister 1910-1920

IJzerlo 88 > 96

Johan Bernard Korten (Aalten, 20-09-1851)

Johannes Bernardus Korten (Aalten, 16-09-1895)
Johanna Geertruida Westerveld (Aalten, 09-01-1897)

Adresboek 1934

IJzerlo 96 > 32

J.B. Korten

Adresboek 1967

“Lensink”

IJzerlo 32 > Klokkemakersweg 10

G.B. Korten

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen