Menu Sluiten

Baten (’t Olde Baôten)

Batenweg 3, Dale

Baten, Batenweg 3, Dale

Boerderij ’t Olde Baôten staat momenteel leeg. Er is nu een mini-camping gevestigd, zie ook www.minicampingtob.nl

Geschiedenis

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Baeten stedeken, Jan te Buckel.
Huis, hof 1 sch. boulant 6 sch. 3de gerve, doet 15 – 0 -.
Sluiskes stede, de Kerck t’Aelten. Hutken op 3 dlr. 4 – 10 -.
Voor pacht an Kerck en pontschatt. 1 – 17 – 8.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale 54, Baten, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C896
Gerrit Jan Baten
landbouwer te Aalten
1040 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Baten”

Dale 54

Garrit Jan Baten (Aalten, 15-05-1779)
Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 64

Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 64

Hendrina Kortbeek (Aalten, 24-02-1792)

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 79

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 79

Harmen Jan Baten (Aalten, 09-05-1814)

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 82

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 83 > 100

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 100 > 112

Gradus Hendrikus Reiring (Aalten, 26-11-1849)
Aleida Hendrika te Pas (Aalten, 18-04-1859)

Adresboek 1934

Dale 112 > 125

Wed. G.H. Reiring

Adresboek 1967

Dale 125 > Bokkelderweg 7

G.J. Reiring
H.A.M. Weeber

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen