Menu Sluiten

Oude Begraafplaats Aalten

Varsseveldsestraatweg 21, Aalten

Oude Begraafplaats, Aalten

In 1827 bepaalde Koning Willem I bij wet, dat vanaf 1829 de begraafplaatsen buiten de bebouwde kom moesten worden ingericht. In Aalten werd hiervoor een terrein aangewezen aan de Varsseveldsestraatweg, toen Melkersweg geheten. Inmiddels heeft de begraafplaats de functie van Stiltepark gekregen. De begraafplaats is echter nog steeds in gebruik, want af en toe worden er nog overledenen in bestaande graven bijgezet.

De Oude Begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg dateert in oorsprong uit de late 18e eeuw (circa 1785-1790). Later werd de begraafplaats naar het westen uitgebreid. Het oudste gedeelte wordt gekenmerkt door tamelijk lege grasvelden, met ogenschijnlijk lukraak verspreide oude grafmonumenten en een baarhuisje. Naar het westen toe heeft het terrein een orthogonale aanleg.

R.K. begraafplaats

Oude Protestantse en R.K. begraafplaatsen, Aalten
Oude Protestantse en R.K. begraafplaats in Aalten

Tegenover de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg, op de hoek met de Molenstraat, ligt een kleine, voormalige R.K. begraafplaats. Toen in 1829 de begraafplaats buiten de bebouwde kom moest worden ingericht, koos men in Aalten voor een locatie aan de Varsseveldsestraatweg. De Aaltense katholieken stonden erop dat er voor hen een apart vak werd ingericht en ingewijd. De gemeente kocht hiervoor speciaal een stuk grond aan de overzijde van de straat.

Al na dertig jaar was deze begraafplaats te klein en in 1868 nam men de R.K. begraafplaats aan de Piet Heinstraat in gebruik. De voormalige R.K. begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg heeft een functie gekregen als plantsoen. Op initiatief vanuit de buurt heeft de gemeente de locatie in 2015 heringericht, zodat de plek meer recht doet aan de geschiedenis. Op de locatie is in 2015 een paneel geplaatst met informatie over de geschiedenis van de plek.

Gedenkzuil

Op 13 mei 2015 is er in het kader van 70 jaar bevrijding een gedenkzuil geplaatst op de begraafplaats aan de Varsseveldsestraatweg in Aalten. Met de gedenkzuil worden alle Aaltense soldaten, die in mei 1940 op en rond de Grebbeberg hebben gevochten, herinnerd. Zeven Aaltense militairen overleefden de strijd niet. Zij worden met een foto herdacht op de zuil.

Bekijk de graven op Findagrave.

7 reacties

  1. Rudolph Smits

    Mijn vader was op 1-jarige leeftijd in 1920 al wees van zijn vader. Hij heeft zijn hele leven het familiegraf met zijn ouders verzorgd. Nu doe ik dat nog als wij jaarlijks weer even in de Achterhoek zijn. Ook schonen we een grafsteen in het predikantenhoekje. Maar na mij stopt het denk ik – ik kan en mag mijn kinderen er niet meer mee belasten – en dan? Dan zal dit graf verwilderen. Is het aannemelijk dat de gemeente dan mijn zoon zal vragen akkoord te gaan met ruiming?
    Of meer in het algemeen: wat is het beleid van de gemeente hoe om te gaan met vergeten en (dus) verwilderde graven?

  2. Ab Tenkink

    De bovengenoemde oude RK begraafplaats op de hoek Molenstraat-Varsseveldsestraatweg, nu plantsoen is evenwel nooit geruimd. Hier liggen dus de graven nog van ten minste 50 Aaltense katholieken. Meer respect en een betere afbakening zou wenselijk zijn. De gemeente is hierover meerdere malen aangesproken.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen