Menu Sluiten

Groot Sondern

Sondernweg 3-5, Lintelo

Geschiedenis

De boerenplaats Sondern heeft een rijke historie en is mogelijk al gesticht als de Hof te Sonderlo in de tijd van Karel de Grote. De naam wordt wel uitgelegd als ‘afgezonderd bos’. Om een hofboerderij lag een aantal kleinere boerderijen waarvan de bewoners meehielpen de akkers van de hof te bewerken. De horigen moesten er hun belasting betalen en er werd recht gesproken. Het was dus vanouds een belangrijk bezit. Naast het nieuwe voorhuis is de oude Saksische boerderij nog aanwezig.

Bron: ‘Wortels in de Achterhoek’, door Henk Harmsen

Al in de 14e eeuw wordt de Hof te Zunderlo of Sonderlo genoemd in de Leenboeken van het Furstendom Anholt. Het hofgoed is mogelijk echter al veel ouder. In ieder geval wordt in 1402 Johan Lodelvinck, ook wel Johan Renssink genoemd, met Sonderlo beleend. In het jaar 1452 wordt de Hof Sonderlo in tweeën gesplitst. Dan worden de broers Conrait en Johan Renssinck ieder met half Sonderlo beleend. Zo is het nabijgelegen hof Scholten Rensink ontstaan.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Sonderloe, Lubbert Brussen.
Huis, hof 1 1/2 sch. lijns, boulant 14 mdr., 3de gerve 116 – 13 -.
1 Vercken of 4 1/2 dlr., 4 pont vlass, 4 hoender 7 – 19 -.
An sijn Lantheer voor de thient, waervoor hij 1 mdr. gesaeis
vrij heeft 20 – 15 -. Eijcken boomen.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Lintelo 4, Groot Sonderlo, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten G420
Arend Jan Pennings en cons.
1660 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Bevolkingsregister 1823-1850

“Groot Sonderen”

Lintelo 4

Gerrit ter Beest (Pennings) (Aalten, 20-09-1761)
Maria Overbeek (Aalten, 10-05-1767)

Arent Jan Pennings (Aalten, 10-12-1798)
Willemina ter Horst (Aalten, 09-12-1806)

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 4

Arent Jan Pennings (Aalten, 10-12-1798)
Willemina ter Horst (Aalten, 09-12-1806)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 4

Arent Jan Pennings (Aalten, 10-12-1798)

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)
Hanna Gezina Pennings (Aalten, 18-12-1836)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 11

Arend Jan Pennings (Aalten, 10-12-1798)

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)
(1) Hanna Gezina Pennings (Aalten, 18-12-1836)
(2) Anna Catharina Swijtink (Bredevoort, 05-01-1849)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 11

Arend Jan Pennings (Aalten, 10-12-1798)

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)
Anna Catharina Swijtink (Bredevoort, 05-01-1849)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 21

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)
Anna Catharina Swijtink (Bredevoort, 05-01-1849)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 29 > 13

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 13 > 17

Hendrik Antonij Johannes Luiten (Aalten, 07-05-1836)

Derk Willem Luiten (Aalten, 18-02-1882)
Hermina Johanna Kemink (Suderwick, 06-02-1882)

Adresboek 1934

Lintelo 17 > 50

Wed. D.W. Luiten

Adresboek 1967

“Groot Sondern”

Lintelo 50/1 > Sondernweg 3

H.A.J. Luiten

Lintelo 50 > Sondernweg 5

D.W. Luiten

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen