Menu Sluiten

Groot Gussinklo

Vellegendijk 11, Lintelo

Groot Gussinklo, Vellegendijk 11, Lintelo

Geschiedenis

Hofboek Bredevoort 1506-1596

1570 – Derick ten Gussenclo bij consent des hern uth der echte gehilickt an Bernt echte frie dochter Reiner Hoickinck und Heilken sin husfr. bij also dat Bernt sin huisfr. vurs. frij blift und heft sin hofrecht verwaret, des is ock verdagen dat ein van oren beiden kinderen als dat tot sin mondicheit gekomen na de gude Gussenclo sich hofhorich geven sall.

1574/1575 – Wilhm Koips in die echte gehilickt up ten gude Gussenclo und heft sich als wastinsich van den huse Anholt frij gekoft dair van hie segell und breve bijbringen sall inwendich ein maent tides bij verluis des hofrechtz und heft na den Gude Gussenclo sich hofhorich gegeven und sin hofrecht gewonnen. Gussenclo die dochter uth der echte gehilickt.

1575 – So bij tiden des tho Brefort gewesen Drosten Jaspars van Brockheusen Derick ten Gussenclo an eine frie persone Bernt genant echte dochter Reiner Hoickinx und Heilken siner huisfrowen gehilickt gewest is, und dieselve tot sich upten gude Gussenclo gehalt heft doch des mishilickens und ongehorsamheit halven van berorten Drosten gescheiden und sich verdragen und sin hofrecht gewonnen und verwaret heft, Mit den bescheidt und verdrach dat Bernt sin huisfrowe vurg, frij sin und bliven sall, bij also dat einer van beiden kinderen als dat tot sin mondigen jaren gekomen is, na den hofgude Gussenclo sich hofhorich geven solde, widern inholts dair van gegeven segel und breve und dan nu Derick ten Gussenclo vurs. gestorven is und Wilhm Koips ein frij man an gedachte Bernt nagelaten wedwe seligen Derix vurs. weder gehilickt und tot hoir up den goede Gussenclo getogen is sonder an dem huse Brefort des afdracht gedaen to hebben, so heft hie Wilhm Koips vurs. derselven ongehorsamheit und mishilickens halven sich van den Edelen und walgeboren hern Jacob van Bronckhorst und Batenborch Soen to Anholt, in statt siner Edelh. her Vaders als Panthern etc., mit siner Edelh. voir wetten und verwilligungh verdragen und afdracht gedaen und sich voirt na den hofgude Gussenclo hofhorich gegeven des hofrechten gelick andere des huises Brefordt hofhorige luide to geneten und to misgelden, und ist mede verdragen und bewillet dat Bernt sin huisfrowe frij sall bliven, und so sie bij oren voirnman Derick vurs. twe kinder gewonnen heft und dan dieselven aflivich worden und verstorven, sall alsdan Wilhms und Berndt vurgemelts kinderen ener die sie nu ‘ t samen hebben of kompstich crigen mugen tot desselven mondigen jaren sich na den gude Gussenclo dem huise Brefort hofhorich geven, und die andere ore kinderen sollen vrij bliven. Allent sonder argelis. Actum den XVI. Augusti Anno (XVC.) LXXV.

1575 – Die edele und walgeboren her Jacob van Bronckhorst und Batenborch Soen to Anholt etc. in statt und mit voir wetten und verwilligungh siner Edelh. voirvaders hern Diderichs van Bronckhorst und Batenborch hern to Anholt, Bannerhern to Baer und Latum, Panthern to Brefort etc. heft Gerrit Menekinck frij, qwiet lois und ledich gegeven, gelaten und geschulden van solcher hofhoricheit dair mede hie sonst lange dem huise Brefort verplicht und verwant gewest is, und sin Edelh. hebben dair voir in ener rechter wederwesselungh ontfangen Wilhm. Koips tot behoef des huises Brefort die sich na den hofgude Gussenclo hofhorich gegeven heft, des hofrechten to genieten und tho misgelden gelick andere hofluide des huises Brefort doen, und sein Edelh. hebben demnha ergemelten Gerrit Menekinck dieser vurs. vrijlatungh gelaeft warschap to sin und t doen als deses ortes landt brucklich is, sonder argelist. actum den XVI n Augusti Anno (XVC.) LXXV

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Groot Gussinklo, Lintelo - Liberale Gifte 1748

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Gussinckloe, Hofhorigh an t’Huis Bredevoort.
Huisen, hoven, 3 sch. lijns, boulant 11 mdr. 91 – 13 -.
5 Koeweidens end 1 1/2 dagh maeijens.
t’Beswaer afgetrocken blijft 22 – 13 -. Eijcken boomen.

Kadaster 1832

Aalten H109
de wed. Willem te Gussinklo
landbouwersche te Aalten
3950 m² huis, schuur en erf

Bewoners

De eerst bekende bewoners op Gussinklo zijn:

Goeken/Gae Gussinklo (ca. 1580 – vóór 1666)
Geesken ter Braak (ca. 1585)

Kinderen:

 1. Jan Gussinklo (Aalten, ca. 1606)
 2. Geesken Gussinklo (Aalten, ca. 1608)
 3. Berent Gussinklo (Aalten, ca. 1610); trouwt vóór 1636 in Aalten met Beerndeken Schurink
 4. Evert Gussinklo (Aalten, ca. 1612); trouwt ca. 1640 (in Bredevoort?) met Agnies Trepe
 5. Wilm Gussinklo (Aalten, ca. 1614)
 6. Derck Gussinklo (Aalten, ca. 1616)
 7. Rutger Gussinklo (Aalten, ca. 1618); trouwt ca. 1645 in Aalten met Catharina Locken

(Geesken ter Braak was de 2e vrouw van Goeken Gussinklo en niet de moeder van de kinderen Jan, Geesken, Berndt, Everdt, Willem, Derick en Rotger. Dit zijn kinderen uit het 1e huwelijk met een vrouw die Geesken te Gussinklo wordt genoemd. Bron: Volontaire protocollen van Bredevoort van 1619).

Volgende bewoners:

Berent Gussinklo (Aalten, ca. 1610), trouwt vóór 1636 in Aalten met
Beerndeken Schurink (ca. 1615)

Kinderen:

 1. Hendrik Gussinklo (Aalten, ca. 1636 – december 1695); trouwt vóór 1665 in Aalten met Gerritjen Wolterink
 2. Geurt Gussinklo (Aalten, ca. 1641); trouwt ca. 1666 in Aalten met Hermken Loman, op boerderij Loman
 3. Geesken Gussinklo (Aalten, ca. 1650); trouwt ca. 1675 in Aalten met Wolter Wolterink
Volgende bewoners:

Hendrik Gussinklo (Aalten, ca. 1636 – vóór december 1695)
Gerritjen Wolterink (Aalten, ca. 1641)

Kinderen:

 1. Dersken Gussinklo (Aalten, ca. 1661); trouwt in 1685 in Aalten met Wessel Doenck
 2. Hendersken Gussinklo (Aalten, ca. 1664); trouwt in 1684 in Aalten met Wessel Hengeveld

Hendrik Gussinklo (Aalten, ca. 1636 – vóór december 1695), trouwt op 04-11-1666 in Aalten met
Mette Rosier (Aalten, ca. 1645)

Kinderen:

 1. Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-12-1667 – april 1732); trouwt in 1696 in Aalten met Berentjen Wolterink
 2. Gerrit Jan Gussinklo (Aalten, ged. 05-02-1671); trouwt in 1697 in Aalten met Jantjen te Neeth
 3. Dercksken Gussinklo (Aalten, ged. 02-08-1674); trouwt in 1692 in Aalten met Derck Tolkamp
 4. Eva Gussinklo (Aalten, ged. 04-11-1677)
 5. Warner Gussinklo (Aalten, ged. 24-12-1681); trouwt in 1705 in Aalten met Grijte Swijtink
 6. Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-03-1685 – vóór 1760); trouwt in 1706 in Aalten met Maria Scholten (later genoemd Berent Bulsink)
Volgende bewoners:

Berent Gussinklo (Aalten, ged. 29-12-1667 – vóór april 1732), trouwt op 16-02-1696 in Aalten met
Berentjen Wolterink (Aalten, ged. 12-11-1676)

Kinderen:

 1. Hendrik Gussinklo (Aalten, ged. 07-02-1697)
 2. Geesken Gussinklo (Aalten, ged. 15-06-1698); trouwt in 1732 in Aalten met Wander Fukkink
 3. Hendersken Gussinklo (Aalten, ged. 13-03-1701)
 4. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – vóór augustus 1763); trouwt in 1732 in Aalten met Dela Borninkhof
 5. Janna Gussinklo (Aalten, ged. 23-09-1714)
 6. Mette Gussinklo (Aalten, ged. 19-07-1716); trouwt in 1733 in Aalten met Hendrik Welpshof)
Volgende bewoners:

Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – vóór augustus 1763), trouwt op 18-05-1732 in Aalten met
Dela Borninkhof (Aalten, ged. 29-03-1716 – Aalten, 17-03-1744)

Kinderen:

 1. Barentje Gussinklo (Aalten, ged. 12-07-1733); trouwt in 1750 in Aalten met Rosier Eppink
 2. Wander Gussinklo (Aalten, ged. 16-10-1735)
 3. Barent Gussinklo (Aalten, ged. 21-09-1738 – Aalten, 17-09-1799); trouwt in 1744 in Aalten met Johanna Wolterink
 4. Alida Gussinklo (Aalten, ged. 17-09-1741); trouwt in 1763 in Aalten met Harmen Jan Freriks
 5. Jan Gussinklo (Aalten, ged. 15-03-1744); trouwt in 1766 in Aalten met Willemina Klomps

Willem Gussinklo (Aalten, ged. 23-07-1708 – vóór augustus 1763), hertrouwt op 19-07-1745 in Aalten met
Willemina Brussen (Dinxperlo, ged. 14-11-1723)

Kinderen:

 1. Derk Jan Gussinklo (Aalten, ged. 30-07-1747); trouwt in 1774 in Aalten met Hendrika Elisabeth Swerink
 2. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 03-09-1751)
 3. Dela Gussinklo (Aalten, ged. 24-06-1753); trouwt in 1774 in Aalten met Jan Liezen
 4. Fredrik Gussinklo (Aalten, ged. 13-11-1757); trouwt in 1784 in Aalten met Aaltje Soerens
Volgende bewoners:

Barent Gussinklo (Aalten, ged. 21-09-1738 – Aalten, 17-09-1799), trouwt op 09-08-1760 in Aalten met
Johanna Wolterink (Aalten, ged. 26-01-1744)

Kinderen:

 1. Willem Gussinklo (Aalten, ged. 27-09-1761 – Aalten, 09-12-1808); trouwt in 1783 in Aalten met Berendina Johanna Arentsen
 2. Dela Gussinklo (Aalten, ged. 17-11-1762)
Volgende bewoners:

Willem (te) Gussinklo (Aalten, ged. 27-09-1761 – Aalten, 09-12-1808), trouwt op 31-05-1783 in Aalten met
Berendina Johanna Arentsen (Aalten, ged. 01-11-1761 – Aalten, 28-05-1848)

Kinderen:

 1. Bernardus Gussinklo (Aalten, ged. 11-04-1784)
 2. Gerrit Jan Gussinklo (Aalten, ged. 17-07-1785 – Aalten, 01-05-1857); trouwt in 1804 in Aalten met Johanna Geertruid Arentsen
 3. Jan Willem Gussinklo (Aalten, ged. 25-03-1787 – Aalten, 24-03-1829); trouwt in 1827 in Aalten met Gesina Barentzen
 4. Johanna Geertruid Gussinklo (Aalten, ged. 16-08-1789)
 5. Berend Gussinklo (Aalten, ged. 05-02-1792 – Winterswijk, 07-12-1830); trouwt in 1816 in Winterswijk met Josina Barta Roerdink
 6. Bartha Klasina Gussinklo (Aalten, ged. 14-09-1794); trouwt in 1817 in Aalten met Fredrik Jan ter Maat
 7. Dela Gesina Gussinklo (Aalten, ged. 22-01-1797 – vóór 1803)
 8. Gerharda Willemina Gussinklo (Aalten, ged. 21-10-1798 – Aalten, 02-05-1837); trouwt in 1819 in Aalten met Jan Derk Huiskamp
 9. Derk Jan Gussinklo (Aalten, ged. 08-06-1800 – Aalten, 27-03-1838)
 10. Dela Gesina Gussinklo (Aalten, ged. 25-09-1803 – Aalten, 06-05-1823)

Bevolkingsregister 1823-1850

Lintelo 122 – “Gussinklo”

Berendina Arentzen (Aalten, 01-11-1761), weduwe van Willem te Gussinklo

Berent Beunk (Aalten, 16-09-1803 – Lintelo, 23-03-1881), trouwt op 14-05-1831 in Aalten met
Johanna Catrina Klaauws (Aalten, 16-08-1806 – Aalten, 28-05-1849)

Kinderen:

 1. Grada Willemina Buenk (Lintelo, 29-08-1832); trouwt in 1854 in Aalten met Willem Gussinklo
 2. Hendrika Buenk (Lintelo, 10-09-1834 – Lintelo, 22-03-1861)
 3. Gerrit Jan Buenk (Aalten, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889); trouwt in 1868 in Aalten met Johanna Hendrika Rensink
 4. Willemina Buenk (Lintelo, 14-11-1842 – Lintelo, 20-10-1869); trouwt in 1864 in Aalten met Johannes Christiaan Hoopman

Bevolkingsregister 1850-1860

Lintelo 108

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Bevolkingsregister 1860-1870

Lintelo 108

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Bevolkingsregister 1870-1880

Lintelo 160

Berend Buenk (Aalten, 16-09-1803)

Gerrit Jan Buenk (Aalten, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889), trouwt op 03-09-1868 in Aalten met
Johanna Hendrika Rensink (Lintelo, 06-06-1848 – Lintelo, 05-08-1879)

Kinderen:

 1. Dela Elisabeth Buenk (Lintelo, 25-01-1872 – Aalten, 19-01-1958); trouwt in 1898 in Aalten met Abraham Brethouwer
 2. Bernard Buenk (Lintelo, 07-05-1874)
 3. Arent Jan Buenk (Lintelo, 19-06-1876 – Aalten, 22-02-1941); trouwt in 1908 in Aalten met Hendrika Johanna Berkelder
 4. Hendrik Willem Buenk (Lintelo, 17-09-1877)

Bevolkingsregister 1880-1890

Lintelo 160

Berend Beunk (Aalten, 16-09-1803)

Gerrit Jan Beunk (Aalten, 10-02-1840 – Aalten, 21-05-1889), hertrouwt op 23-12-1881 in Aalten met
Johanna Gesina Rensink (Aalten, 11-02-1856 – Miste, 21-04-1910)

Kinderen:

 1. Johanna Hendrika Beunk (Lintelo, 03-10-1882)
 2. Grada Willemina Beunk (Lintelo, 20-09-1884); trouwt in 1908 in Winterswijk met Jan Willem van Eerden (zoon Gerhard van Eerden wordt na Arent Jan Beunk bewoner van boerderij Gussinklo)
 3. Willemina Elisabeth Beunk (Lintelo, 22-09-1886)
 4. Gerrit Jan Beunk (Lintelo, 24-07-1889)

Bevolkingsregister 1890-1900

Lintelo 178

Johanna Gesina Rensink (Aalten, 11-02-1856)

Bevolkingsregister 1900-1910

Lintelo 189 > 192

Johanna Gesina Rensink (Aalten, 11-02-1856)

Arend Jan Beunk (Lintelo, 19-06-1876 – Aalten, 22-02-1941), trouwt op 09-04-1908 in Aalten met
Hendrika Johanna Berkelder (Lintelo, 11-09-1883 – 29-10-1964)

Bevolkingsregister 1910-1920

Lintelo 192 > 209

Arend Jan Beunk (Lintelo, 19-06-1876 – Aalten, 22-02-1941)
Hendrika Johanna Berkelder (Lintelo, 11-09-1883 – 29-10-1964)

Adresboek 1934

Lintelo 209 > 222

A.J. Buenk

Na 1934

Gerhard van Eerden (Corle, 22-11-1912), z.v. Jan Willem van Eerden en Grada Willemina Beunk
Dela Berendina van Eerden (11-02-1913)

Adresboek 1967

Lintelo 222 > Vellegendijk 11 – “Groot Gussinklo”

Dela Berendina van Eerden (11-02-1913)

Volgende bewoners:

Johan Prinsen (Barlo, 13-04-1934 – Winterswijk, 12-11-2009)
(1) Gerda Hendrika Wissing (Aalten, 13-01-1936 – 20-07-1974)
(2) Jannie Enneman (Bathmen, 29-08-1933 – Winterswijk, 12-02-2017)

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen