Menu Sluiten

Stapelkamp

Kiefteweg 4, Heurne

Stapelkamp, Kiefteweg 4, Heurne

Geschiedenis

Al in de zestiende eeuw was hier een boerenplaats en kwam ook de familienaam al voor. Stapelkamp was eeuwenlang een pachtboerderij, die in 1647 eigendom was van de familie Van Coeverden op het Huis Walfort. Pachter was toen Gerrit Stapelkamp, die dus naar de boerderij heette.

Tot 1871 hebben leden van het geslacht Stapelkamp de boerderij bewoond. De laatste bewoner Derk Jan Stapelkamp trok in 1871 naar Winterswijk toen zijn pacht afliep. De boerderij is vanaf 1871 bewoond door diverse families, zoals Bosch, Bulten en Bruijl.

De naam ging in de loop der eeuwen van de boerderij over op de bewoners. Dat blijkt wel uit het feit dat Jan Blekkink op Stapelkamp, getrouwd met Elisabeth Stapelkamp, bij zijn overlijden als Jan Stapelkamp werd ingeschreven.

De naam Stapelkamp duikt voor het eerst schriftelijk op in een gerechtelijk stuk van het Hof van Bredevoort uit 1533. Het echtpaar Gert en Lise Stapelkamp heeft een kerkbank in de St. Helenakerk in Aalten, die volgens hen al door Gert’s moeder Sine Stapelkamp is gekocht. Maar het echtpaar Koep en Nale Heinen beweert dat het hun bank is. Nale heeft Lise tijdens de dienst driemaal voor ‘molkentoversche’ (heks die koeien betovert) uitgemaakt, waarop Lise van zich af sloeg. Een forse rel in de kerk!

Wetend dat Gert en Lise in 1553 al twintig jaar waren getrouwd, zal zijn moeder Sine zeker al eind vijftiende eeuw op de boerderij hebben gewoond.

Bron: “Wortels in de Achterhoek’, door Henk Harmsen, 1996

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Stapelcamp, Jor. Coeverden tot Walfaert.
Huis, hof 1 sch. boulant 4 1/2 mdr., 3de gerve, 37 – 9 – 8.
Betaelt de pontschatt.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Heurne 5, Stapelkamp, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten E244
Evert van Eerden
timmerman te Aalten
300 m² huis en erf

Bewoners

Eerst bekende bewoners:

Berent Stapelkamp, weduwnaar van Mette S., trouwt op 15-04-1694 te Aalten met
Maria Huninck

Volgende bewoners:

Hendrik Stapelkamp (Aalten, ged. 25-02-1700), trouwt op 04-07-1723 te Aalten met
Janna Wijchers (Aalten, ged. 07-11-1697)

Volgende bewoners:

Jan Blekkink (Winterswijk, ged. 24-08-1738), trouwt op 27-03-1762 te Aalten met
Elisabeth Stapelkamp (Aalten, ged. 08-05-1740)

Volgende bewoners:

Hendrik Willem Stapelkamp (Aalten, ged. 09-01-1763), trouwt op 24-06-1792 te Aalten met
Johanna Elisabeth Slotboom (Aalten, ged. 09-07-1769)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1823-1850

Heurne 5

Jan Stapelkamp (Aalten, 04-02-1800), z.v. Hendrik Willem Stapelkamp en Johanna Elisabeth Slotboom
Janna te Paske (Aalten, 15-02-1800)

Bevolkingsregister 1850-1860

Heurne 5

Jan Stapelkamp (Aalten, 04-02-1800)
Janna te Paske (Aalten, 15-02-1800)

Bevolkingsregister 1860-1870

Heurne 5

Jan Stapelkamp (Aalten, 04-02-1800)

Volgende bewoners:

Derk Jan Stapelkamp (Aalten, 12-10-1829), trouwt 23-05-1862 te Aalten met
Garritjen Meinen (Aalten, 17-10-1831)

Bevolkingsregister 1870-1880

Heurne 6

Derk Jan Stapelkamp (Aalten, 12-10-1829)
Garritjen Meinen (Aalten, 17-10-1831)

Zij vertrekken op 20-02-1871 naar Winterswijk.

Volgende bewoners:

Hendrik Jan Bulten (Ambt Doetinchem, 17-06-1826)
Willemina Hendriksen (Hummelo, 06-03-1829)

Stapelkamp, Heurne - Zutphensche Courant, 23-11-1869
Zutphensche Courant, 23 november 1869
Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1880-1890

Heurne 6

Jan Hendrik Nijman (Aalten, 28-08-1821)
Antonetta Margereta Rensink (Aalten, 24-06-1820)

Volgende bewoners:

Bevolkingsregister 1890-1900

Heurne 7

Johannes Gradus Bruijel (Heelweg, 04-11-1869)
Aaltjen Veldhorst (Lintelo, 23-01-1859)

Bevolkingsregister 1900-1910

Heurne 23

Johannes Gradus Bruijel (Heelweg, 04-11-1869)
Aaltjen Veldhorst (Lintelo, 23-01-1859)

Bevolkingsregister 1910-1920

Heurne 24 > 31

Johannes Gradus Bruijel (Heelweg, 04-11-1869)
Aaltjen Veldhorst (Lintelo, 23-01-1859)

Stapelkamp, Heurne - Weekblad voor Aalten, Breedevoort, enz. 03-07-1897
Weekblad voor Aalten, Breedevoort, enz., 3 juli 1897

Adresboek 1934

Heurne 31 > 69

J.G. Bruijel

Adresboek 1967

Heurne 69 > Hamelandroute 73

G.J.A. Bruijel

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen