Menu Sluiten

Vervelde

Romienendiek 7, Dale (gesloopt in 2010)

Vervelde, Romienendiek 7, Dale (1938)

Boerderij Vervelde wordt al in de 14e eeuw genoemd, als ‘Varenvelde’. In de eeuwen daarna verandert de boerderijnaam van Avervelt en Verrevelt naar Vervelde.

Geschiedenis

Leenacten van Gelre en Zutphen 1376-1402

Derich Willemssoen van Lyntloe beleend met Varenvelde in kerspel Alten, sabbato na Briccii ep. (17 Nov.) 1386

Bron: Delpher

Rechterlijk Archief Bredevoort

Martis 11 Decembris Aº 1621 – Stadtholder Johan ten Berge, Cornoten Peter Cloeck, Joannes Wisselinck.

Erschenen Geerdt t’Avervelde voer sich und als Vader und Momber sijner bij sijner seligen huisfrow Gerten Kessen getuigter Kinder, voorth Grietken die oldeste gemelter Kinder voer sich mit autoriteit hares Vaders vorschreven, vorth Henrick Coutssen vor sich, Jenneken Kessen sijner huijssfrouwen daervoer de rato cavierende, und Henrick ter Honnep Lubberich Kessen eheluijde, die bekanden voer sich und oeren erven van wegen harer Vader- und Moederlicker Kessen guederen und nalatenschap, insonderheit hare quoten, andeelen, recht und gerechticheit der Kessens steden, inden Kerspel Aelten, buerschap Iserloe gelegen, van haren Swager und suster, Derick ter Mebell Aelken Kessen eheluijden, volnkomentlick und thoe dancke entrichtet und betaelt te sijn, bedanckten sich derselven goeder betalung, quitierende darop in krafft deses. Und hebben demnae Parthien vorschreven, voer sich, Ihre respective huijsfrouwen, Kinderen und erven, in behueff Dericks te Mebell Aelken Kessen eheluiden und oeren erven op gedachte Kessen stede sambt derselven toebehoer und gerechticheit mit hant, halm und monde vertegen, derselven waerschap und vestniss gelaefft nae Landtrechte. Sonder Inrede und argelist.

Verpondingskohier 1647

In het Verpondingskohier van 1647 staat het volgende:

Verwelde, Coeverden. Huis, hof 1 sch. boulant 11 mdr., 3de gerve
Betaelt de pontschatt. Eijcken boomen en heggen.
Voor Inslagh 3 dlr. 1 verken of 2 1/2 dlr. 3 pont vlas 9 – 3 -.

Liberale Gifte 1748

De Liberale Gifte was een speciale heffing ten bedrage van 2% van het vermogen ter bestrijding van de extra defensiekosten t.g.v. een Franse inval in de Zuidelijke Nederlanden in de periode 1745-1747. Wie minder bezat dan 500 gulden, betaalde niet de heffing, maar was vrij om iets te geven, vandaar de naam.

Dale 32, Vervelde, Liberale Gifte 1748

Kadaster 1832

Aalten C50
Jan Hendrik Houwers
landbouwer te Aalten
3170 m² huis, schuur en erf

Bewoners

Geerdt t’Avervelde (vóór 1590)
Gerten Kessen

Berend Vervelde (vóór 1615 – tussen 19-05-1672 en 14-03-1680), z.v. Geerdt t’Avervelde

Trouwboek Aalten 1665-1811

Geert Avervelt (ca. 1644 – vóór 20-10-1697), z.v. Berent A., “in Dale”, trouwt op 10-08-1665 in Aalten met
(1) Engele Wolterinck, d.v. Jan Wolterinck, “in Barlo”
hertrouwt op 12-02-1687 in Aalten met
(2) Geesken Hoebinck uit Winterswijk

Berend Vervelde (Aalten ged. 01-02-1674 – vóór 1743), trouwt op 21-11-1697 in Aalten met
Jenneken Navis, dochter van Tonnis Navis uit Lintelo

Geert Vervelde (Aalten ged. 20-11-1698), z.v. Berent Vervelde, in Dale, trouwt op 27-02-1724 in Aalten met
Elisabeth (Lijsbeth) te Bockel (Aalten ged. 18-06-1693) uit Barlo, d.v. Jan (Herfkes) en Trijntje te Bockel

========================================================

De bewonersreeks hierboven sluit (nog) niet aan op die hieronder. Nader onderzoek nodig!

========================================================

Garrit Houwers (Aalten, ged. 30-09-1764), z.v. Hendrik Houwers en Teunisken ter Beek,
trouwt op 29-05-1791 in Aalten met
Aaltjen van Eerden (Aalten, ged. 24-03-1769)

Bevolkingsregister 1823-1850

“Vervelde”

Dale 32

Jan Hendrik Houwers (Aalten, 04-12-1794), z.v. Garrit Houwers en Aaltjen van Eerden
Aleida Johanna ter Maat (Winterswijk, 30-06-1785)

Bevolkingsregister 1850-1860

Dale 33

Jan Hendrik Houwers (Aalten, 04-12-1794)
Aleida Johanna ter Maat (Winterswijk, 30-06-1785)

Bevolkingsregister 1860-1870

Dale 33

Jan Hendrik Houwers (Aalten, 04-12-1794)

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 07-01-1822)
Aleida Antonia te Bokkel (Aalten, 24-01-1826)

Bevolkingsregister 1870-1880

Dale 23

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 07-01-1822)
Aleida Antonia te Bokkel (Aalten, 24-01-1826)

Bevolkingsregister 1880-1890

Dale 23

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 07-01-1822)

Bevolkingsregister 1890-1900

Dale 23

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 07-01-1822)

Jan Hendrik Houwers (Dale, 13-02-1860)
Mientje Westerveld (De Heurne, 21-07-1864)

Bevolkingsregister 1900-1910

Dale 25 > 35

Jan Hendrik Houwers (Dale, 13-02-1860)
Mientje Westerveld (De Heurne, 21-07-1864)

Bevolkingsregister 1910-1920

Dale 35 > 38

Jan Hendrik Houwers (Dale, 13-02-1860)
Mientje Westerveld (De Heurne, 21-07-1864)

Bevolkingsregister 1920-1930

Dale 38 > 30

Jan Hendrik Houwers (Dale, 13-02-1860)
Mientje Westerveld (De Heurne, 21-07-1864)

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 10-11-1893)
Gerritjen Pennings (Varsseveld, 03-11-1896)

Bevolkingsregister 1930-1940

Dale 38 > 30

Gerrit Arnoldus Houwers (Dale, 10-11-1893)
Gerritjen Pennings (Varsseveld, 03-11-1896)

Adresboek 1934

Dale 38 > 30

G.A. Houwers

Adresboek 1967

“Vervelde”

Dale 30 > Romienendiek 7

G.A. Houwers

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Gerelateerde artikelen