Menu Sluiten

Doodgeslagen met een vleesspiel

Dale, 8 september 1948

Op 8 September j.I. werd aan de Rijkspolitie te Aalten kennis gegeven, dat de Wed. F. Tolkamp, Dale 108, een ongeluk was overkomen en bewusteloos op de deel was aangetroffen. Bij onderzoek door de Rijkspolitie werd geconstateerd dat de weduwe in een grote plas bloed lag en dat zij met een ladder omgevallen was. Nadat dr. Hartman te Aalten de eerste hulp had verleend, is zij, zonder tot bewustzijn te zijn gekomen, kort daarop overleden.

Daar de verwondingen echter van dien aard waren, dat deze niet door een val met de ladder veroorzaakt konden zijn, is het parket te Zutphen met het geval in kennis gesteld die een sectie op het lijk gelastte teneinde te kunnen vaststellen hoe de verwondingen aan het hoofd ontstaan konden zijn.

Bij onderzoek door de politiedeskundige dokter Hulst uit Leiden in samenwerking met personeel van de Rijksidentificatiedienst, Districtscommandant en Districtsrecherche der Rijkspolitie te Doetinchem met personeel van de groep Aalten, onder leiding van de heer officier van Justitie te Zutphen, is komen vast te staan dat hier van een ongeluk geen sprake kon zijn, doch misdrijf in het spel was.

Verhouding

Daar de verhouding de laatste tijd in het huisgezin van de wed. Tolkamp te wensen overliet, viel de verdenking op J. O., die tijdelijk op de boerderij werkzaam was. Het slachtoffer had bezwaren tegen een verhouding, die de verdachte onderhield met haar dochter. Op last van de officier van Justitie werd deze O. dan ook gearresteerd en overgebracht naar het bureau der Rijkspolitie te Aalten.

Na aanvankelijke ontkenning bekende hij later woorden met de wed. Tolkamp te hebben gehad. Er bestond al lang een spanning tussen dit tweetal. Er was regelmatig ruzie, zelfs vechtpartijen. Op de bewuste morgen van 8 September had O. de vrouw na een meningsverschil naar de deel gevolgd en was hij zo driftig geworden, dat hij haar eerst met een klomp en daarna met een zogenaamde „vlees-spiel” de schedel insloeg, tengevolge waarvan de dood was ingetreden.

Naderhand heeft hij getracht de sporen van het misdrijf uit te wissen door de stok eerst te verbergen en later te verbranden, zodat het zou lijken alsof het een ongeluk betrof.

Moord met voorbedachten rade

Op 18 februari 1949 stond de 26-jarige verdachte terecht voor de Arrondissementsrechtbank te Zutphen. Er werden enkele getuigen in deze zaak gehoord, waaronder Opperwachtmeester J.W. Bollen van de Rijkspolitie, die de wed. T. als een lastig mens beschreef en “waarschijnlijk niet geheel normaal”. In zijn requisitoir noemde de Officier van Justitie dit moord met voorbedachten rade en noodweer achtte hij uitgesloten.

De raadsman van verdachte, mr. W. de Jonge, achtte daarentegen hoogstens zware mishandeling bewezen en wees voorts op verdachtes beroep op noodweer. De Officier van Justitie achtte noodweer echter uitgesloten en eiste 10 jaar gevangenisstraf. Twee weken later deed de Rechtbank te Zutphen uitspraak in de zaak J. O., landbouwer te Dale. gem. Aalten, gedetineerd, en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 8 jaar.

Vleesspiel

Wieme, vleesspielen
Foto: smaakacademieachterhoek.nl

De wieme was de plaatse woor vrogger spek, worst en vleis gewoonlek in bewaard wodn. ’t Was ’n lösse ruumte an de zolder, bestaonde uut spielen wooran spek, worst en vleis hingen. De wieme was heel vake in de kökken, maor toch ok nog wel in de gang. In verband met ‘t lekken en ‘t in- en uuthangen zat de wieme nooit baoven taofel, stule of fenuus.

Bronnen

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Let op: je reactie wordt openbaar getoond. Vragen, aanvullingen en/of correcties proberen wij zo spoedig mogelijk te verwerken. Daarna worden ze verwijderd, om ‘vervuiling’ te voorkomen. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Gerelateerde artikelen